Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studium Koordinace v oblasti ICT, potřebné k výkonu specializovaných činností , vám pomůže zvýšit potřebné znalosti, organizační a řídící dovednosti i didaktické metody. Po absolvování tohoto studia můžete kvalifikovaně a metodicky pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizaci software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy a koordinovat provoz informačního systému školy.
Podrobné informace k tomuto specializačnímu studiu.