Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Hlavním důvodem vzniku programu byla snaha poskytnout studentům a zaměstnancům univerzity možnost ovlivnit pravidelným pohybovým režimem ve svém volném čase zdraví a životní styl. V prostředí českých vysokých škol unikátní program nabízí Ostravská univerzita už osm let.
Jedinečnost programu spočívá především v systému přihlašování na jednotlivé aktivity (byly zřízeny speciální webové stránky přístupné pouze studentům a zaměstnancům univerzity), ve výhodných cenách (až 50% slevy oproti standardním částkám) a stálé aktualizaci nabízených programů, která reflektuje jak potřeby zájemců, tak jednotlivá období akademického roku. O TEP je od počátku nebývalý zájem, počet účastníků se pohybuje v řádech tisíců ročně.
Nabízené aktivity jsou členěny do čtyř základních programů: GO, EFFECT, FUNNY a HEY. Cílem programu GO je ovlivnit rozvoj úrovně pohybových schopností (rychlosti, síly, vytrvalosti a obratnosti). Smyslem programu EFFECT je nabídnout aktivity, které ovlivňují formování postavy, nápravu svalových dysbalancí a inicializují úbytek váhy. V rámci programu FUNNY jde především o zábavu, relaxaci a navazování společenských kontaktů. Nabízené aktivity jsou jednorázového charakteru (např. Sportovní den Ostravské univerzity, turistické či cykloturistické výjezdy). Program HEY nabízí zájemcům možnost rozvoje stávajících resp. výuku některých nových pohybových dovedností.
V současné době je v nabídce více než třicet aktivit. Mezi nejoblíbenější patří zejména moderní typy aerobních cvičení (Břišní pekáč, Jumping, Kruhové funkční tréninky, Power plate, TRX), ale i klasické pohybové aktivity či sporty (Bosu, Badminton, Indoor cycling, Pilates, Posilování, Power jóga, Spinning, Tae-bo, Zumba). Nabídku se přitom snažíme stále rozšiřovat a zkvalitňovat.
Více informací o programu na webových stránkách programu https://tep.osu.cz/
Mgr. Radim Kofránek