Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jsme studentky oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě a vykonáváme odbornou praxi formou projektové výuky v Doléčovacím centru Ranarkon o. p. s. (dále jen DC Renarkon).
DC Renarkon nabízí péči a doléčování lidem, kteří abstinují od drog. Pomáhá svým klientům překonat období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na zvládání problémů, které se s tím pojí. Jeho snahou je tedy abstinence klientů od drog, nepáchání trestné činnosti, snížení zdravotních rizik spojených s užíváním drog, stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci. Pro podrobnější informace, prosím, navštivte internetové stránky organizace Renarkon o. p. s..
Náš projekt je zaměřen na smysluplné trávení volného času, které je jedním z hlavních pilířů abstinence a života bez drog. Cílem našeho projektu je zajistit jízdní kola pro klienty DC Renarkon, kteří nemají finanční prostředky na zakoupení vlastního jízdního kola. Díky daru ve formě jízdního kola budou mít klienti DC Renarkon možnost smysluplně trávit volný čas aktivním a nezávadným způsobem. To jim umožní začlenit se do společnosti a tak snížit riziko návratu k drogové závislosti.
Pokud máte doma staré kolo, které nepoužíváte, darujte ho a udělejte tak dobrou věc! Neváhejte nás proto kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle nebo na e-mailu.
 
Praktikantky DC Renarkon
Bc. Veronika Fogltonová
Bc. Táňa Galuszková
Bc. Dominika Šebková
Kontakty
Telefon: +420 603 796 046
E-mail: veronikafog@seznam.cz
alive