Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ráda bych Vám spolu se svými studenty v průběhu několika příštích týdnů představila projekty, které byly realizovány v rámci odborné praxe studentů FSS navazujícího studia oboru Sociální práce.
Na první pohled se může zdát, že na studentské praxi není nic zajímavého, přeci jen si jí prochází většina studentů OU v podobném režimu. Proč se tedy s obsahy veřejně „chlubit“, co je na praxi studentů Sociální práce tak specifické?
Projektová výuka je specifická forma odborné praxe, která byla na FSS zavedena v roce 2014.
Studenti mají během dvou semestrů a na sebe navazujících odborných praxí za úkol vstoupit jako projektový tým do vybrané sociální služby, zmapovat potřeby organizace samotné a především jejich klientů a následně navrhnout a realizovat projekt, který by zjištěné potřeby, přání a touhy pokrýval.
Podmínkou projektů je to, že by měly být ve své podstatě inovativní, mělo by do něj být zapojeno co nejvíce klientů samotných a ideálně by měl být nastaven tak, aby byl udržitelný.
Za dobu implementace projektové výuky, bylo navrženo a realizováno 15 studentských projektů. V příštích týdnech budete postupně s některými z nich seznamováni v jednotlivých článcích.
Praxe formou projektové výuky je opakovaně velmi kladně hodnocena, nejen ze strany praktiků a klientů sociální práce, ale především samotnými studenty, z čehož máme my vyučující radost nemalou!
Výstupy z projektu jsou vždy na konci celého procesu slavnostně prezentovány akademikům, praktikům i studentům na tzv. Projektovém dni, který dokumentuje i úvodní fotografie.
Věřím, že i v tomto ročníku projektového „řádění“, to společně dáme!
Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.