Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve čtvrtek 26. dubna se na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty OU již tradičně sešli nejlepší studenti napříč obory studovanými na zmíněné katedře se svými učiteli a spolužáky, aby prezentovali výsledky svých bakalářských a diplomových prací. Stejně jako v předchozích letech se celá konference nesla ve vysoce odborném duchu, diskutovalo se o lingvistických, literárních i didaktických tématech. Z lingvodidaktických prací nejvíce zaujala například témata týkající se nejčastěji užívaných metod čtení v Moravskoslezském kraji, komunikačních kompetencí žáků 1. stupně základních škol na Těšínsku a znalostí české interpunkce u žáků základních škol. Z literárních témat vzbudily u posluchačů největší ohlas existenciální motivy v současné české ženské próze nebo podoby lišky v autorské a lidové pohádce.

SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018


SVOČ 2018