Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Předposlední červnový týden absolvovalo 16 studentů a 2 doprovázející profesoři z partnerské vysoké školy v St. Gallen intenzivní studijní a poznávací pobyt na FSS OU. Jak jsme se dozvěděli, studenti ze Švýcarska preferují tyto krátké pobyty v různých evropských zemích, které pro ně profesoři organizují každý semestr, před dlouhodobými výměnnými pobyty.
Program jsme pro ně připravili dle jejich požadavků a rovněž studenti se na cestu museli předem připravit a nastudovat si informace o městě a regionu, které sobě a svým profesorům prezentovali o přestávkách.  Obecné téma Ostrava – politická a ekonomická situace a klíčové problémy regionu bylo dále členěno do čtyř tematických skupin: změny ve společnosti po r. 1989,  hodnoty a jejich změny, diverzita ve vztahu k menšinám, imigraci, sociální oblast a spolupráce regionu se sousedními zeměmi.
Teoretickou část pobytu s odbornými přednáškami zajistily: Dr. Marie Špiláčková – Historie sociální práce a její vývoj v ČR, Sociální plánování v Československu v70. a 80. letech, Dr. Anna Krausová – Historický vývoj sociální politiky v ČR a prezentovány byly i aktuální výstupy z projektu VEDTYM – Charakteristika sociálně prostorové segregace v Ostravě (Ing. Iva Tichá a Dr. Kamila Vondroušová).
Jedno dopoledne měli dokonce příležitost diskutovat s prof. Detlefem Baumem z Koblenze, který dlouhá léta spolupracuje s FSS OU, učí na Katedře soc. věd a byl zapojen v projektu VEDTYM jako zahraniční expert. Studenti měli možnost během pobytu poznat starou i novou Ostravu se všemi kontrasty, navštívili Dolní oblast Vítkovic, Hornické muzeum Landek a naše doktorandky je doprovodily na exkurze do sociálních organizací působících v oblastech, které je zajímají (projekt Vesnička soužití, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v lokalitách Hrušov a Liščina, organizace TRIGON, azylový dům sv. Františka pro osoby bez přístřeší a Centrum pro podporu integrace cizinců).
Exkurze zakončili občerstvením v sociální firmě Mléčný bar NAPROTI. Po celou dobu pobytu se seznamovali rovněž s naší gastronomií a kromě piva slavila úspěch místní Kofola. Došlo i na netradiční kulturní zážitek, který nám zprostředkovalo operní studio FU OU se svým nastudováním Lišky Bystroušky. Zahraniční hosté ocenili vtipné zpracování a atmosféru v zaplněném divadelním sále Domu kultury na středeční premiéře.
Na závěr jsme společně vyjeli za město, ale i tento „výlet“ byl spojen s poznáním historie regionu. Prohlídka působivé expozice v památníku v Hrabyni a pohádkového zámku v Hradci nad Moravicí za slunečného letního počasí byla důstojnou tečkou. Ostrava je zaujala natolik, že se zde většina účastníků rozhodla zůstat do soboty a dali nám tak přednost před původně plánovanou návštěvou Prahy. K jejich naprosté spokojenosti jistě přispěl i fakt, že všechny prezentace a prohlídky byly profesionálně tlumočeny do jejich rodné němčiny, za což patří dík naší dlouholeté spolupracovnici Dr. Evě Kušové z Olomouce.