Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve výběrovém řízení v rámci mobilitního programu VIA uspělo 19 studentů z celkového počtu 43 přihlášených, kteří v příštím akademickém roce absolvují část svého studijního plánu na univerzitách v USA, Jižní Korei, Austrálii, Taiwanu, Mexiku či Japonsku.
Studenti si mohli vybrat z nabídky 21 univerzit, případně si požádat o finanční podporu pro výjezd na univerzitu dle vlastního výběru. Největší zájem byl o Northern Arizona University, o kterou projevilo zájem 15 studentů.
Studenti kromě složení jazykového testu a napsání motivačního dopisu se nově účastnili také ústních pohovorů před Komisí pro rozvoj mezinárodních vztahů, kterou tvoří proděkani pro zahraniční vztahy jednotlivých fakult OU. Komise pro rozvoj mezinárodních vztahů bude kromě výběru studentů na mobility v rámci programu VIA zodpovědná také za schvalování bilaterálních smluv s univerzitami, v rámci kterých je zakotvena výměna studentů mimo program Erasmus+.
„Nabídku partnerských univerzit budeme i do budoucna rozvíjet, a to společně se zástupci fakult, kteří mají možnost pro navazování nových partnerství využít finančních prostředků z programu To Be In. Akademičtí pracovníci se mohou do programu To Be In zapojit již v květnu, kdy bude vyhlášena ad hoc výzva“, říká Ivana Adamiková, vedoucí International Office.
„Rádi bychom navázali partnerství také s univerzitami v Africe, a to nejen za účelem realizace mobilit, ale také za účelem plnění třetí role univerzity z mezinárodního hlediska. V letošním roce bychom rádi zmapovali stávající aktivity, které fakulty Ostravské univerzity v rozvojových zemích již realizují, a také nové možnosti univerzity pro zapojení do projektů zahraničních rozvojové pomoci“, dodává Ivana Adamiková.
Na projekty realizované v rámci programu To Be In již bylo alokováno téměř 2 mil Kč. Kromě navázání nových partnerství s univerzitami např. v Latinské Americe, Japonsku, Jižní Koreji či Taiwanu, byla podpořena tvorba společných studijních programů v oblasti německého jazyka, interkulturního projektového managementu a aplikované biologie a dále také poskytnuta podpora 3 hostujícím profesorům působícím na PdF a FU OU.