Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Lucie Schaynová, Magdaléna Kaczurová a Robert Bulava propojují aplikovanou matematiku s řešením aktuálních výzev a úloh z reálného světa současné společnosti.
Milánské výstavě EXPO 2015, která řeší například témata k zajištění a dostatku zdrojů jídla a pití na Zemi, hledání nových zdrojů potravy, snížení chudoby v rozvojových zemích a zlepšení kvality života, předcházela v červnu výstava Milset EXPO-Sciences International (ESI) 2015 v Bruselu. A právě na akci, zaměřené na mladé vědce z celého světa, prezentovala tříčlenná delegace studentů katedry matematiky PřF OU svůj projekt, věnující se operačnímu výzkumu. Lucie, Magda i Robert představili na ESI 2015 pod názvem „Useful mathematics“ aplikaci matematiky v oblasti zdravého životního stylu (zdravá výživa), šetrnosti k životnímu prostředí (minimalizace vodní stopy) a optimalizaci stravy v případě živelných katastrof. Nalézání optimálních řešení praktických problémů, které ve světě vznikají, řeší v rámci aplikované matematiky právě operační výzkum, který je disciplínou používájící pokročilých analytických metod.
Celosvětová výstava ESI se koná každé dva roky a je zaměřena na podporu vědeckých projektů mladých lidí v oblasti přírodních a technických věd. Sdílení a propojení různých vědeckých oborů je pro mladé vědce nejen inspirující, ale mohou navázat kontakty na mezinárodní úrovni a potkat zajímavé a významné osobnosti vědy a výzkumu. Letošního ročníku ESI, kterého se účastnil i nositel Nobelovy ceny za fyziku François Englert, se zúčastnilo kolem 1000 mladých vědců z 60 zemí světa, kteří prezentovali své projekty na více než 400 stáncích. Zúčastnily se státy Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Asie.
Všichni tři studenti matematiky, kteří reprezentovali Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity na ESI 2015, si pochvalují nejen možnost předvést svůj projekt s možností získat okamžitou zpětnou vazbu díky návštěvníkům svého stánku, ale i rozšíření obzorů obecně. „Tato výstava mě obohatila o poznání, že přes menší či větší kulturní rozdíly a jazykové bariéry jsme všichni stejní. Všichni máme vlastní tužby, přání, strachy a věříme v lepší zítřky a budoucnost své země. A věřte, že mnoho lidí, s kterými jsem na ESI mluvil, ve své zemi, například v Mexiku nebo Paraguayi, řeší mnohem složitější a závažnější problémy, než my v naší vlastní zemi. Přál bych si, aby více nadaných studentů nejen z ČR, ale i chudých zemí, mělo možnost navštívit podobnou výstavu a zažít tuto jedinečnou zkušenost,“ hodnotí svou účastna výstavě ESI Robert Bulava.
Každá výstava, nejen ESI, ale i EXPO, se věnuje celosvětovému tématu, kterému lidstvo společně čelí. „Jídlo je globální téma a setkáváme se s ním každý den. Můžeme se sami zamyslet nad tím, jak přispět. Jak zmenšit propast mezi nedostatkem potravin v rozvojových zemích a přebytkem v civilizovaných zemích,“ odpovídá Lucka na mou otázku, kam směřují její další aktivity. Věřím, že minimálně Lucie nebude chybět za dva roky na další světové výstavě ESI a pokud se podaří zajistit účast našich dalších studentů, bude to skvělý výsledek jejich úspěšných aktivit při jejich studiu.
Na závěr ještě poděkování Lucie Schaynové: “Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. se sídlem v Brně bychom rádi poděkovali, neboť bez vzájemné spolupráce by účast nebyla možná. Podporou skupiny byl doc. David Bartl a vedení katedry matematiky PřF OU, jenž umožnila čerpat finance z fondů Studentské grantové soutěže. Bez této finanční podpory by se uvedená akce nemohla uskutečnit. Také děkujeme Moravskoslezskému kraji a Beskydskému informačnímu centru za poskytnutí doprovodného materiálu. Celá účast byla přínosná a velice si jí ceníme.”