Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Projekt Shakespeare Ostrava 2016 (SO2016), který po celý rok připomíná 400 let od úmrtí nejslavnějšího světového dramatika, se blíží ke svému závěru. 13. prosince 2016 Ostravu čeká poslední z řady kulturních a vzdělávacích akcí z tohoto cyklu: projekt uzavře přednáška významného překladatele – docenta Jiřího Joska, která se bude konat v Divadle Jiřího Myrona od 18.30 hod.
Přednáška Na cestě k shakespearovi. Otázky po věrnosti a interpretaci při překladu jeho děl bude ohlédnutím za historií překladů díla Williama Shakespeara a Jiří Josek v ní také osvětlí vlastní translatologické přístupy k dílu tohoto nesmrtelného dramatika.
„Shakespeare Ostrava 2016 je projekt celorepublikově výjimečný tím, že po celý rok mnoha různými akcemi jako jediný v ČR připomíná Williama Shakespeara. Ještě podstatnější pro mě je fakt, že se díky tomuto projektu spojily významné ostravské kulturní a vzdělávací instituce a dokázaly vzájemně dramaturgicky a organizačně sjednotit celoroční programovou koncepci,” říká docent Petr Kopecký, který zaštiťoval aktivity Filozofické fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu SO2016.
Hlavními organizátory bylo především Národní divadlo moravskoslezské a Cooltour, do festivalu se pak aktivně zapojila divadla Komorní scéna Aréna a Divadlo Petra Bezruče, Knihovna města Ostravy či klub Atlantik. Všechny instituce pak v září uspořádaly velkou akci v Komenského sadech – tzv. Shakespeare v parku.
Filozofická fakulta se jako zástupce Ostravské univerzity aktivně zapojila do projektu Shakespeare Ostrava 2016 ihned v jeho zrodu v roce 2015 za finanční podpory statutárního města Ostravy. Zapojila se jak kulturními počiny, kdy divadelní skupina ELTO z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU pod vedením doktorky Markéty Bilanové inscenovala hru Scots on the Rocks, ale především populárněnaučnými přednáškami vlastních (Mgr. Filip, doc. Pilař), ale také hostujících domácích (profesor Michal Peprník) i zahraničních (docent Pavel Drábek z University of Hull) odborníků.
Máte-li chuť setkat se s lidmi, kteří za celým projektem stojí, přijďte se podívat na slavnostní zakončení v Divadle Jiřího Myrona. Více informací najdete na facebookové události akce.