Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Díky částce 916 000 Kč, kterou dostala OU k dispozici v rámci tohoto projektu, se výrazně zlepší dnes již zanedbané prostranství před budovou Přírodovědecké fakulty na ulici Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě.
Pozemek univerzity, který je součástí veřejného prostoru, již neplní svou funkci. Nacházejí se zde uschlé stromy, torza odpadkových košů, nebo zanedbaná posezení. Cílem návrhu revitalizace, jehož autorkou je zahradní architektka Ing. Ilona Vybíralová, je přeměna prostoru ve funkční a moderní prostranství, kudy nebudou studenti, zaměstnanci a veřejnost pouze rychle procházet jako dosud, ale kde budou také trávit svůj čas. Celý prostor tedy bude rozčleněn na jednotlivé části, které ale dohromady budou tvořit funkční celek. Těšit se můžeme například na nový koncept posezení, který připraví firma mmcité, dodávající městský designový mobiliář do celého světa, stojany na kola nebo odpadkové koše na tříděný odpad. Součástí prostoru bude také tzv. Geologická stezka s ukázkami hornin reprezentujících Moravskoslezský kraj.
Nyní je projekt ve fázi výběru realizačních firem a veškeré práce proběhnou v průběhu letošního jara.
Projekt s názvem Revitalizace univerzitního předprostoru Chittusiho ulice, reg. číslo 2648-2017 OSR, je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.