Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Hlavním východiskem pro vznik portálu researchjobs.cz byla absence webu, na němž by se v ČR agregovala nabídka míst ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Zároveň v ČR neexistoval pracovní portál, který by se zaměřoval na cílovou skupinu doktorandek a doktorandů, výzkumných a akademických pracovníků. „Tradiční“ pracovní portály pokrývají jen velmi malou část tohoto segmentu pracovního trhu, a tak byli potenciální uchazeči odkázáni (kromě osobních kontaktů aj.) na únavné a pravidelné procházení velkého množství zdrojů (kariérní sekce příslušných institucí). Na druhé straně, výzkumné a akademické instituce – podobně jako firmy provádějící výzkum či zabývající se inovacemi – se potýkají s omezenými možnostmi při oslovování potenciálních kandidátů. Portály typu Euraxess či profesní sociální sítě typu ResearchGate.net z hlediska pracovního trhu ve VaVaI nehrají v českém prostředí významnější roli. V této oblasti navíc nejsou k dispozici statistiky týkající se oborové či regionální distribuce nabízených volných míst.

Cílem projektu researchjobs.cz je soustředit maximální část nabídky pozic ve VaVaI a na akademické půdě na jedno místo. Potenciální kandidáti tak mohou sledovat výrazně méně zdrojů, institucím naopak umožňuje efektivněji oslovovat cílovou skupinu. Vedlejším efektem je vytváření statistik založených na metadatech k vystavovaným pracovním pozicích.

Portál researchjobs.cz byl spuštěn 10.8.2016, jeho „kmotrou“ byla bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR. Hlavní obsah portálu tvoří nabídky pracovních pozic, které jsou vystavovány v podobě plných textů (v případě institucí, které daly svolení s přebíráním inzerátů ze svých webových stránek, či které své inzeráty zadávají prostřednictvím webového formuláře). Další část obsahu tvoří odkazy na výzkumné a akademické pozice institucí, od nichž zatím provozovatelé k dispozici souhlas s přebíráním nemají – cílem je kompletně pokrýt nabídky veřejných VŠ a veřejných výzkumných institucí a významnou část firem zabývajících se výzkumem a inovacemi.

V průběhu prvních tří měsíců provozu bylo na portálu researchjobs.cz vystaveno zhruba 700 volných pozic, přičemž počet otevřených pozic se v daném okamžiku pohybuje kolem čísla 200. Inzeráty pocházejí z více než 210 zdrojů monitorovaných s periodicitou 8–24 hod. Těmito zdroji jsou typicky webové stránky se seznamy volných pozic, úřední desky fakult veřejných VŠ, v.v.i. a inovačních firem. Při zjištění změn na těchto stránkách dojde k manuální kontrole a v případě, že nově vystavená pozice spadá mezi výzkumné či akademické, je zařazena mezi inzerované pozice na researchjobs.cz (ať už v podobě plného textu či odkazu).

Pro klasifikaci oborů volných pozic je používán číselník Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (www.rvvi.cz) s ohledem na kompatibilitu s dalšími daty o výzkumu v ČR. Vystavené pozice lze filtrovat podle různých kritérií (region, obor atp.), případně vyhledávat podle klíčových slov. Lze se též zaregistrovat k odběru newsletteru s aktuálními pozicemi podle zadaných oborů.

Doplňující obsah portálu tvoří rozhovory se zajímavými osobnostmi výzkumu, vývoje a inovací a pozvánky na relevantní akce. Pozice vystavované inzeráty na portálu jsou též vystavovány na facebookové stránce portálu: www.facebook.com/researchjobs.cz/, plánuje se spuštění twitterového kanálu. Prvními partnery portálu či zaštiťujícími institucemi jsou Technologická agentura ČR, Česká asociace doktorandek a doktorandů, mediálním partnerem je web www.vedavyzkum.cz.

Plán rozvoje portálu zahrnuje vytvoření uživatelského rozhraní pro vkládání nových pozic institucemi, možnost založit profil uchazeče atp. V současné době jsou pozice vystavovány zdarma, v roce 2017 bude web pro inzerenty zpoplatněn formou paušálů odvislých od typu a velikosti instituce, nicméně bude zachována i možnost vystavování pozic zdarma. Podmínkou vystavování však bude, aby pozice spadaly mezi akademické, výzkumné či inovačně orientované.

Více informací na www.researchjobs.cz, dotazy směřujte, prosím, na info@martinvita.eu / +420 604 619 669.

Záštitu nad webem vedle Technické agentury ČR, České asociace doktorandek a doktorandů, portálu vedavyzkum.cz před pár dny převzal i Svaz průmyslu a dopravy ČR.