Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Když před pěti lety nabídla pedagogická fakulta prostřednictvím UnevrCentra dalšího vzdělávání první přednášku pro občany staršího středního a seniorského věku, obávala se, že již v různorodé nabídce vysokých škol a různých „akademií“ těžko najde zájemce. Ale přihlásilo se 45 posluchačů, dávali postupně najevo spokojenost, takže se zrodila nová aktivita obohacující třetí roli univerzity. Ke garantujícímu Centru jazykové přípravy se postupně přidávaly další katedry přiměřeně nabízející zajímavosti ze svého odborného portfolia (český jazyk, psychologie, hudební a výtvarná výchova, finanční gramotnost, pedagogika), takže v akademickém roce 2016/17 navštěvovalo přes 200 posluchačů 6 programů a 110 jich získalo za účasti vedení fakulty osvědčení o absolvování dvouletého vzdělávacího cyklu. Certifikát berou mnozí jako stupínek k „vyšším metám“.  Proto je třeba vymýšlet inovace, nové programy a hledat volné kapacity. Pro další ak. rok má fakulta připraveno kromě tematických přednášek a jazykového vzdělávání i výtvarný ateliér praktické malby, o který je tak velký zájem, že se rychle naplňuje již druhá skupina.
Původní spíše zájmové zaměření se obsahově mění na vzdělávání zvyšující kompetentnost starších dospělých a seniorů k zvládání současných proměn každodenního života, ale možná i k dalšímu profesnímu začlenění.  To s sebou musí nést i přiměřené zvyšování náročnosti studia: testování, samostatné práce. Je zajímavé a potěšující, že to posluchače neodrazuje a požadavky přijímají jako výzvu. Jejich zájem a náročnost jsou výzvou pro nás.
 
Marie Marek, Tomáš Bouda
Centrum dalšího vzdělávání PdF OU

Univerzita třetího věku


Univerzita třetího věku