Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Výstava predstavuje problematiku znakov, pomocou ktorých vnímame a interpretujeme objekty okolo seba. Vzťah reality (zastúpenej objektom) a jej reprezentácie (zastúpenej znakom) je v dnešnej post-digitálnej ére často komplikovaný, znejasňovaný možnosťami multiplikácie a manipulácie,” uvádí Andrea Uváčiková.
„Využívaním roznych metód zobraznia toho istého objektu – od fotografie, cez jej numerický kód, až po otisky objektov a otisky otiskov objektov, je vytvorená ištalácia, ktorá odkazuje k samotnej podstate znakov tak, ako ich definoval Charles Pierce. Jedná sa o Pierceho triadický model znakov, pričom ich delí na ikony, indexy a symboly,” vysvětluje.
Přijďte se podívat na verinsáž výstavy do klubu Atlantik 3. února 2017 v 17 hodin. Vernisáž zahájí emeritní děkan Fakulty umění Ostravské univerzity doc. Zbyněk Janáček.

„Znak je něco, co zastupuje něco jiného.“

Denotace znaků