Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pfeifle také pravidelně komentuje aktuální dění v předních periodikách (New York Times, Washington Post) a pro celonárodní televizní stanice (BBC, Fox News, CNN). Dnes působí jako ředitel společnosti Off the Record Strategies.
Nejvíce prostoru v přednášce, nazvané Boj s dezinformacemi: Kyberbezpečnost a hybridní válka, věnoval problematice dezinformací na sociálních sítích. Ilustroval mimo jiné, jak promyšlená kampaň ve virtuálním prostoru dopomohla k polarizaci americké společnosti před prezidentskými volbami. Neopomněl zdůraznit, že ve světě internetu jsou nejvíce manipulovatelní starší lidé, zatímco tzv. mileniálové jsou vůči manipulacím odolnější díky větší digitální/mediální gramotnosti. Hovořil i o méně známých aspektech sociálních sítí. Například o pozitivní roli, kterou před deseti lety sehrál Twitter v Iránu, když přes něj mohl zaznít hlas umlčovaných a do té doby „neviditelných“ lidí. Ve vysílání stanice Fox News dokonce v nadsázce uvedl, že Twitter by za to měl dostat Nobelovu cenu za mír, čímž na sebe strhl značnou pozornost médií.
Se studenty Pfeifle diskutoval o kyberbezpečnosti, která je dnes pro USA jednou z hlavních výzev. Upozorňoval na delikátnost jakýchkoliv intervencí v kyberprostoru, kde se operuje mezi dvěma póly, na jedné straně je bezpečnost, na druhém konci spektra pak otevřenost. V této souvislosti také mluvil o strategické výhodě Číny, která jednoznačně preferuje uzavřenost a maximální kontrolu. Navíc jí „klid na práci“ nezdržují a nekomplikují čtyřleté cykly svobodných voleb, takže z hlediska dlouhodobého plánování je podle něj výhodnější totalitní nesvobodný systém, který nerušeně sleduje dlouhodobé strategické cíle. V případě zmíněné Číny jde zejména o ovládnutí přírodních a technických zdrojů v různých částech světa.
V diskusi zazněl dotaz na adresu prestižních amerických deníků (New York Times, Washington Post), které Donald Trump označuje výrazem „fake news“, i když jsou většinou považovány za vysoce kvalitní a profesionální média. Pfeifle spatřuje příčinu pošramocené pověsti deníků v tom, že se příliš soustředily na události v liberální městské společnosti a tak trochu ztratily kontakt s ostatními částmi USA, které se tak cítí opuštěny. Podnětů k zamyšlení i paralel s děním v Evropě poskytl Mark Pfeifle víc než dost. Za jeho návštěvu Ostravy vděčíme Velvyslanectví USA v Praze.