Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Fakultě sociální studií se v rámci mezinárodního kolaborativního a dialogického sympozia Horizonty podařilo výjimečné spojení s brněnskou neziskovou organizací a vztahovou platformou Narativ, která již tradičně toto sympozium pořádá.
Sympozium se zaměřuje na zotavení a sociální změnu. Letošní ročník nesl název „Jak se dělá komunita“ a navázal na předchozí úspěšné ročníky s názvem „Překračování hranic“ (2013) a „Kdo je tady expert?!“ (2014). Horizonty 2016 opět nabídly jedinečnou příležitost a otevřený prostor pro sdílení zkušeností, aktivit, projektů a myšlenek.
Fakulta v rámci sympozia zorganizovala dvoudenní mezinárodní seminář „Participativní a kritické přístupy v sociální práci“ a přivezla tak na akademickou půdu významné zahraniční experty. Jmenujme Leilu Persaud (Velká Británie, St Mungo’s Recovery College), Loeka Schoenmakerse (Nizozemí, Taos Institut) či Martina Burrowse a Roba Edgara (Velká Británie, Groundswell).
13240561_10208326244006729_4690355970603861488_n
Z českých expertů jsme odborné i širší veřejnosti představili Petra Čápa, který facilitoval Pro Action Café s tématy „Komunita jako cesta k rodičovské svobodě a odpovědnosti“, „Komunitní mediace“, „Když se rodiče neshodnou, terapeutická práce s rozvedenými, „bojujícími“ rodiči“ apod.
Sympozium bylo zahájeno ve čtvrtek 5. května 2016 na Fakultě sociálních studií, kde se všichni účastníci a účastnice sešli na uvítacím banketu. Přítomné přivítali organizátoři z  Narativu, Pavel Nepustil a Jakub Černý. Za naši fakultu účastníky pozdravila proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Monika Chrenková.
Následovaly jednotlivé workshopy, mezi nimi např. workshop Alice Gojové s názvem „Vzorce a dilemata v komunitní práci – reflexe sociálních pracovníků“ nebo workshop s názvem „To je naše komunita! Queer mládež bez domova vytváří vlastní komunitu v Seattlu“, který vedli Rad Bandit a Lenka Vrbová.
V pátek a v sobotu se pak sympozium přesunulo do oblasti Dolních Vítkovic, konkrétně do Provozu Hlubina. Zde také probíhal bohatý doprovodný program v podobě vernisáže výstavy „Můj svět bez domova“, akustického koncertu „Oioipiratoi“, interaktivního představení o násilí „Ženy na cestě“, divadla nebo promítání filmů.
 
13221069_10208326265527267_401386787742494716_n
Horizonty umožnily kombinovat odborné poznatky s žitými zkušenostmi, také prostřednictvím zapojení lidí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Celé sympozium tak rezonovalo s hlavním cílem našeho odborného semináře, kterým bylo vytvoření prostoru pro vzájemné setkávání a vyměňování zkušeností mezi akademiky, studenty, praktiky a lidmi, kteří užívají sociální služby, a otevření odborné diskuse k roli participativních a kritických přístupů v sociální práci.
Mohli jsme tak slyšet například příspěvek romských žen doprovázených Kumarem Vishwanathanem, který je podporuje v  boji proti protiprávním sterilizacím. Společně vylíčili postupný vývoj od jednotlivých osudů žen až k aktivní a životaschopné komunitě. Také zástupkyně žen bez domova, které se sdružují pod hlavičkou Kuchařky bez domova, představily, co pro ně znamená spolupráce, podpora a bezpečí, a proč je potřebují. Kuchařky bez domova jsou hlavním projektem organizace Jako doma, která se snaží poukázat na genderový rozměr bezdomovectví a klade si za cíl změnit vnímání bezdomovectví ve společnosti.13227020_10208326255967028_1984378356911814988_n
To byl jen zlomek z třídenního dialogického, horizontálního a interaktivního setkávání.
Za organizátorky jsme měly dobrý pocit z vydařené a inspirativní akce. Jak hodnotili akci někteří účastníci, vyjádříme jedním příspěvkem za všechny: „…bylo to úžasné sympozium a jsem velice ráda, že jsem mohla být jeho součástí.“ (Leila Persaud)13178778_10208326271887426_235881543306972026_n
Doufáme, že letošní ročník byl započetím slibné spolupráce v organizování odborných seminářů s neziskovým sektorem a uživateli sociálních služeb a téma participativních a kritických přístupů v sociální práci se nám bude dařit rozvíjet i v následujících letech.

Alice Gojová

Eliška Lindovská

Sabina Maňková

Barbora Gřundělová

Kateřina Glumbíková