Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Přednáška je v pořadí třetí z celého cyklu přednášek pořádaných Filozofickou fakultou k výročí 100 let od založení ČSR. Historik prof. Aleš Zářický v ní rozkryje události, které bezprostředně předcházely vzniku ČSR. Zaměří se zejména na příčiny vypuknutí první světové války, s jakými ambicemi a předpoklady vcházely jednotlivé strany do válečného konfliktu. Nastíní průběh první velké války z pohledu utváření české, respektive československé státnosti. Přednese politické, hospodářské i společenské dopady v kontextu středoevropského prostoru, které s sebou válka a zánik monarchie přinesli. Posluchači mají možnost nahlédnout na události kolem roku 1918 v kontextu evropském i regionálním. Co znamenala první světová válka pro náš region a jak zánik monarchie ovlivnil například průmysl i složení obyvatel na Ostravsku?
Přednáška bude 31. května od 16 hodin v centru PANT na ulici Československých legií.