Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Projekty Ostravské univerzity „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách” (registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0108) a „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách“ (registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/01.0138)  chtějí studentům středních a žákům základních škol přiblížit přírodní vědy zábavnější a záživnější formou. Patnáct základních a šest středních škol v Moravskoslezském kraji si tak mohlo ve fyzice a chemii vyzkoušet výzkum pomocí tzv. ITC pomůcek. Měřicí zařízení se skládá z počítače a na něj napojených čidel, která umí změřit různé fyzikální i chemické veličiny. Speciální software umožňuje výsledky měření jednoduše a přehledně zpracovávat. Mezi školy, které se projektu zúčastnily, patří třeba Obchodní akademie v Českém Těšíně nebo ZŠ Jarošova v Havířově. Obě školy se pustily do výzkumu, ve kterém zkoumali kvalitu prostředí, ve kterém žáci a učitelé žijí. 
Studenti Obchodní akademie v Českém Těšíně se pustili do unikátního výzkumu, ve kterém měřili míru hluku v různých prostředích. Výsledky měření ve školách ukázaly, že žáci i učitelé jsou často vystaveni hluku, který překračuje limity. Studenti měřili hluk ve třídách, na chodbách během hodin i přestávek. Porovnávali prostředí základní školy a střední školy. Například ve škole je limitem 45 decibelů, avšak během přestávek byly naměřeny hodnoty víc jak dvojnásobné.
„Intenzita hluku je alarmující. Základní limit pro školy je překračován prakticky neustále,“ shrnuje výsledky v závěrečné zprávě učitelka přírodních věd Monika Janásková. Podle ní mají přestávky sloužit k odpočinku, avšak místo toho jsou studenti i učitelé středních škol vystaveni 69decibelovému náporu. Na základních školách jsou přestávky ještě hlučnější. Přístroje naměřily hodnoty přesahující až 100 decibelů. Nadmíra hluku přitom způsobuje podráždění, nervozitu a děti se pak nedokážou soustředit.
Studenti měřili míru hluku také v přírodě a sami se přesvědčili, že klidné zóny najdou právě tam. „Je to zajímavé téma pro diskusi. Možná si uvědomí, že vnímání ticha je mnohem lepší než nošení sluchátek a hlasitá hudba,“ shrnuje závěrečná zpráva.
Intenzitu hladiny zvuku v jednotlivých třídách zkoumali i žáci ZŠ Jarošova v Havířově. „Zjistili jsme, že největší hluk je ve 4. ročníku, což je způsobeno zejména sociálním složením třídy. Experimentálně jsme si také ověřili, že v průběhu výuky nepatrně klesá koncentrace kyslíku a naopak stoupá koncentrace oxidu uhličitého. Nedostatek kyslíku v hodině způsobuje malátnost, snižuje koncentraci a výkonnost žáků. Žáci sami pochopili, jak důležité je pravidelné větrání o přestávkách,“ upřesňuje ředitel školy Václav Hujer.
Děti díky ICT pomůckám zmapovaly také druhy nápojů, které se ve škole konzumují. „Dospěly ke zjištění, že na naší škole žáci pijí převážně kyselé nápoje, což nepříznivě ovlivňuje pH v ústech. Na druhém stupni zase téměř desetina žáků nedodržuje pitný režim, což je dosti alarmující poznatek,“ konstatuje školy Václav Hujer.

Děti výzkum velmi bavil. Nadšení a zaujetí se projevilo i na kvalitě zpracovaných výsledků, které ocenili i akademici z Ostravské univerzity. Foto:  Petr Ogrocki

Děti výzkum velmi bavil. Nadšení a zaujetí se projevilo i na kvalitě zpracovaných výsledků, které ocenili i akademici z Ostravské univerzity. Foto: Petr Ogrocki


Během projektu se žáci naučili nejen zacházet s měřicím zařízením a analyzovat data v počítači, ale osvojili si i pravidla pro psaní odborných textů. „Byl jsem překvapen, jak kvalitní výstupy dokázaly děti pod vedením učitelů zpracovat. Dokonce obsahovaly i abstrakt v angličtině,“ pochválil práci ZŠ Jarošova manažer projektu Filip Goszler z Ostravské univerzity.
Každá škola, která zařízení v rámci projektu získala, bude výsledky svých měření prezentovat na společném soustředění škol v Beskydech letos na podzim.
logolink