Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V hodnocení výsledků výzkumných organizací dle Metodiky stanovené Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace získala Ostravská univerzita (OU) v minulém roce poprvé publikaci zařazenou v pilíři II do třídy A – excelentní publikace. Ostravská univerzita mohla k hodnocení v druhém pilíři předložit jednu publikaci na každých 10mil Kč přidělené institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podpory. Pro Ostravskou univerzitu to znamenalo, vybrat pouze osm publikací domácích tvůrců. Jelikož u některých vybraných publikací byli kromě autorů z OU i další spoluatoři, publikace se do stanoveného limitu počítaly pouze podílem odpovídajícím spoluautorství na OU, mohla Ostravská univerzita nominovat dvanáct publikací. Mezi takovýmito publikacemi byla i oceněná publikace.
Komise resp. panely hodnotitelů poté z takto vybraných výběrů z celé ČR musela vybrat pouze 20% “nejlepších”, které zařadila do třídy A. Ostravské univerzitě se zatím  v předchozím období nepodařilo získat ani jednu takto hodnocenou excelentní publikaci třídy A.

V minulém roce ovšem OU poprvé zabodovala. Vědecká publikace prof. Perfiljevy ve spoluatorství s prof. Bernardem De Baetsem přinesla radost hlavně Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování.
Dle odůvodnění panelu byl článek shledán velmi dobrým s vážným dopadem, který je podpořen kvalitními citacemi. Na Web of Science jich je aktuálně 32 a pocházejí z celého světa, což dokládá vědecký dopad článku.
Článek vyšel v Information sciences, tedy Q1 journalu, kdy v době podání figuroval na 6. místě ze 139 časopisů v oboru COMPUTER SCIENCE, INFORMATION  SYSTEMS. V současné době tento časopis figuruje na 8. místě ze 144 časopisů ve výše uvedeném oboru.
Je třeba si uvědomit, že všechny nominované publikace procházejí stejným sítem výběru (tzn. 1 publikace na 10mil Kč institucionální podpory) na všech výzkumných institucích v ČR. Na špičkových výzkumných institucích, ať už nejlepších univerzitách nebo na Ústavech AV ČR, které jsou z definice předurčeny primárně k vědeckému bádání, jsou pak nutně vybírány k nominaci jen a pouze vysoce kvalitní publikace. A vzhledem k výši institucionální podpory na těchto institucích mohly tyto pracoviště předkládat tak vysoký počet nominací, že jen a pouze z nich mohla být kategorie A snadno zaplněna. Např. samotná AV ČR předkládá výrazně více článků, než kolik jich je nakonec v kategorii A ohodnoceno, Univerzita Karlova pak zhruba polovinu tohoto počtu. To jen podtrhuje vyjímečnost tohoto úspěchu, na který ovšem budeme chtít čím dál častěji navázat. Závěrem si dovolujeme gratulovat především tvůrcům vědecké publikace.