Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na jaře tohoto roku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přislíbila navýšení rozpočtů veřejných vysokých škol o 4,5 miliardy. Po její květnové demisi to však vypadalo, že z tohoto slibu sejde a vysoké školy v čele s Českou konferencí rektorů začaly plánovat protesty, včetně průvodu Prahou.

Nový ministr školství Stanislav Štech pak po zářijových jednáních vlády přislíbil kompromisní 3 miliardy korun. Česká konference rektorů se tak rozhodla zrušit plánovaný protestní průvod Prahou, některé univerzity však hodlají v protestních aktivitách pokračovat.

„Podfinancování vysokých škol je problém, jehož dopady na celou společnost si drtivá většina lidí vůbec neuvědomuje. Bohužel doopravdy hrozí výrazné zhoršení kvality vysokoškolského vzdělávání, proto cítíme potřebu téma zviditelnit a dát nejširší veřejnosti prostor k diskuzi,” přibližuje cíl akce rektor Ostravské univerzity Jan Lata, který již dříve uvedl, že zmiňované 3 miliardy považuje pouze za částečnou náhradu dlouhodobě podfinancované oblasti, která problém neřeší, jen zmírňuje jeho dopady.

Ostravská univerzita proto od naplánovaných protestních aktivit neustoupí, avšak bude je realizovat spíše v osvětovém duchu: formou diskuzí s veřejností.

5/10/2017 Happening v bývalé menze

Největší událostí Ostravské univerzity v rámci této osvětové akce bude čtvrteční happening, který se bude konat v bývalé menze v centru Ostravy na ulici Reální. Za tímto účelem je na celé Ostravské univerzitě vyhlášeno rektorské volno od symbolických 12.05 hodin. Pro české vysoké školství totiž nedochází k řešení situace „za pět dvanáct”, ale již pět minut po dvanácté. V brzkých odpoledních hodinách projde městem průvod, který se do 15 hodin vrátí do budovy menzy, kde bude happening pokračovat otevřenou diskuzí pro veřejnost. O financování vysokých škol budou diskutovat jednotliví děkani fakult i další osobnosti Ostravské univerzity. Všechny tímto srdečně zveme – přijďte do diskuze přispět i vy svými názory, pohledy na věc a argumenty. Právě proto se akce koná!

Aby duch celé akce vynikl, zvolili organizátoři i jednotný dress code. Přijďte také oblečeni do černé barvy, akce je primárně poukázáním na smutná fakta týkající se financování veřejného vysokého školství.

6/10/2017 Diskuze – Ostravská Noc vědců

Diskuzní forum bude pokračovat i na páteční akci Ostravské Noci vědců, konkrétně v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity v zábřežském univerzitním areálu (ulice Syllabova 19). Od 19.30, tedy před setkáním s hvězdou večera Robertem Fulghumem (americký spisovatel, myslitel a také pedagog…), se zde rovněž budete moci dozvědět více o systému financování vysokých škol a vznést své dotazy a názory.

Stáhnout (PDF, 323KB)