Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V ostravské městské části Svinov zastavují na úpatí ulice V Závětří autobusy na zastávce Malá strana (dnes už jen na znamení). Dělení Svinova na Malou a Velkou stranu zná už jen málokdo, i když dva Svinovy jsou v obyvatelích stále podvědomě zakořeněny; název místní části však nenahrazuje oficiální pojmenování (například přilehlé ulice), ale zase nová toponymie neoficiální – lidé tedy nastupují u „Slunka“, jak se slangově říká blízkému pohostinství „U Slunce“. Protože hospoda prospívá – a někdy i velmi hlučně –, jméno je komunikačně funkční a užívá se napříč generacemi.
Název zastávky inspirovaný názvem místní části má však i své výhody. Na průsečíku dvou stěžejních tepen Ostravy-Poruby – Hlavní třídy a ulice Porubské – lze vystoupit na zastávce „Věžičky“. Jedná se o novodobé, ale pevně zakořeněné pojmenování, k němuž obyvatele podnítily místní budovy v historizujícím slohu. Před rokem 1989 komunikace nesly jména Lenina a Fučíka, nyní mají názvy úzkostlivě politicky neutrální. Pojmenovat zastávku zažitým toponymem je tak volbou historicky mnohem perspektivnější.
A Poruba naposledy: zastávka na ulici Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků se jmenuje pouze Nábřeží – a podobně se londýnská zastávka metra na nábřeží Viktoriině omezuje na prosté „Embankment“. V obou je cítit dramatický efekt.


Příště – Živ(ý) potok, nebo Zyf?