Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pojmenování Berlín bylo na našem území užíváno buď pro označení domů postavených Němci v průběhu let 1939–1940, nebo v těchto domech za Protektorátu Němci bydleli, anebo se jednalo o  domky evakuovaných rodin z Berlína. Jindy se však jedná o domy, které jsou pouze vystavěny podle německého vzoru bytových domů z panelů po druhé světové válce, během které byla zničena velká část bytového fondu. Panelové domy byly proto jednou z reálných možností hromadné výstavby a zároveň cenově dostupných bytů. Podobně tomu bylo v Rakousku, Francii, Polsku a Sovětském svazu. Největší počet sídlišť byl již původně ve východní části Berlína, po druhé světové válce je zde však zaznamenán jejich značný rozvoj.
Berlín, jinak můžeme říci také Liberdova kolonie či U Lesa, se nacházela v původně samostatných Lazech (dnes Orlová-Lazy), přesněji na dnešní hranici Orlové-Lazy a Karviné-Doly, v prostoru rybníku Liberďok. Samotné pojmenování Berlín zde označuje poslední, tedy nejmladší a v pořadí třetí, část celé kolonie. Jednalo se o deset domů č. p. 532–541 poblíž původního Karvinského lesa, které byly postaveny stavitelem Sedlaříkem roku 1930.  Dnešními obyvateli je dané označení odůvodňováno tím, že v této části Liberdovy kolonie bydleli v první polovině 20. století Němci. Označení Berlín získaly rovněž domy v oblasti dnešního Sovince v Karviné-Doly, které původně sloužily jako ubikace pro německé vojáky – tedy i v tomto případě jde o odkaz na válečnou situaci. V obou případech jsou dnes označení užívána nejstarší generací jako neoficiální názvy daných lokalit.
S označením Novy Berlin se setkáváme v Orlové-Porubě. Rovněž toto jméno využívá názvu německého města Berlín, avšak s nářečním krácením í > i a ve spojení s přívlastkem nový. Toto pojmenování v Orlové zaznamenáváme v druhé polovině 20. století, přičemž hovoříme o místní části pojmenované podle hromadné bytové výstavby německého typu. S dalším Berlinem napodobujícím německou zástavbu se setkáváme například ve Frýdku-Místku a s dalším Novým Berlínem v Čechách (Chocerady), kde ovšem opět odkazuje k období Protektorátu, kdy v dané lokalitě bydleli Němci.

Dům v Berlíně (Liberdova kolonie) z první poloviny 20. století


Příští ŠRÁMEK v září 2017