Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!


Situace, kdy řeka dala jméno městu nebo osadě založené na jejích březích, je v historii kolonizace velice častá. V závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka, v důležitém pramenu k dějinám severní Moravy a Slezska, vyhotovené 29. listopadu 1267, najdeme jeden z nejstarších dokladů názvu řeky Ostrava: In quarta parte Oztraua, secundum quod descendit ab Vngaria, tedy ,Na čtvrté straně je Ostravice tak, jak sestupuje od Uher‘. Řeka i osada, pozdější město, na ní ležící měly původně shodný název, Ostrava. Pojmenování je utvořené ze základu přídavného jména ostrý, tedy ‚rychlý, bystrý‘ příponou -ava, blízkou latinskému aqua, ,voda‘. Např. již na Komenského mapě Moravy z roku 1627 je však město uvedeno jako Ostra, zatímco řeka pod označením Ostrawitz. V průběhu staletí se podoba názvu města a řeky oddálily, aby dostatečně odlišily pojmenovávané objekty.
Příště: Bazaly, Porubák a Kotas