Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Katedra historie FF OU otevírá nový navazující magisterský obor Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny. V rámci oboru studenti vycestují na dva semestry do zemí partnerských univerzit v Polsku a na Slovensku.
Nejenže studenti poznají sousední zahraniční univerzity, ale především získají neocenitelné znalosti z oblasti historie, kultury a identity středoevropských zemí v širším kontextu, které budou moci uplatnit v praxi. Hlavním přínosem studia, které se svým charakterem blíží modelu „multi degree“, je možnost uplatnění v České republice, Polsku nebo na Slovensku. Během studia se posluchači hlouběji seznámí s historií a kulturou dané země a osvojí si znalosti specifické pro danou zemi jako je například legislativa spojená s archivnictvím, vědecké metody a fungování knihoven a odborných pracovišť apod. Absolventi budou připraveni najít si zaměstnání ve všech třech zemích, šance na uplatnění v oboru se tak mnohonásobně zvyšuje.
Mezinárodní studium spojuje tyto tři univerzity: katedru historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, katedru histórie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Institut Historii Uniwersitetu Śląskiego w Katowicach. U uchazečů se předpokládá znalost národních dějin i základy jazyka, každý student v průběhu studia stráví jeden semestr na univerzitě v Katovicích a jeden na univerzitě v Bánské Bystrici, kde se podrobněji seznámí s vývojem historiografie, trendů, směrů a škol historického výzkumu dané země a prohloubí si znalost tamního jazyka. Po ukončení studia, které trvá standardně dva roky, obdrží absolvent diplom domovské univerzity a osvědčení o absolvování na partnerských univerzitách.
Zájemci z řad bakalářů se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky od 26. 6. do 20. 8., přijímací zkoušky se budou konat 28. 8. Podrobnější informace k přijímacímu řízení a podmínkám studia naleznete na stránkách Filozofické fakulty OU, tak neváhejte, přihlásit se můžete již nyní.