Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ostravská univerzita a Česká televize letos navázaly úzkou spolupráci a naši studenti tak mají možnost vzdělávat se v kurzu Základy televizní žurnalistiky. Kromě toho Česká televize také nabízí krátkodobé a dlouhodobé stáže pro studenty, které umožňují získat praxi v mnoha různých oborech napříč televizí.
Během celého roku se mohou studenti všech ročníků a všech oborů zapojit do krátkodobých stáží v ČT a dalších projektů. Studenti posledních ročníků navazujícího magisterského studia a prvních ročníků doktorského studia navíc mají možnost přihlásit se na dlouhodobou stáž v ČT – ať už v Praze, Brně či Ostravě.
„Celkově se Česká televize letos otevře 18 novým studentům. Respektujeme, že je pro studenty prioritou jejich studium a přizpůsobujeme tomu měsíční dotaci odpracovaných hodin,“ uvádí Mgr. Barbora Smutná, výkonná ředitelka lidských zdrojů ČT.
Česká televize v současnosti zahajuje výběrová řízení do těchto oblastí: technika, zpravodajství, obchod, program, vývoj pořadů a programových formátů, lidské zdroje, výroba (produkce), komunikace a vnější vztahy, nová média, marketing.
Stážisti z předchozích dvou ročníků vytvořili k tomuto programu také web (www.ctstart.ceskatelevize.cz), na kterém najdete kromě základních informací také jejich reference na tuto zkušenost. Pokud i přesto budete mít další dotazy, neváhejte se obrátit na Dominiku Jiříkovou (dominika.jirikova@ceskatelevize.cz, +420 728 311 357).