Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jak vytvořit podmínky pro příjemný život ve městech zatížených upadajícím průmyslem? To je otázka, na kterou se snaží odpovědět studenti z Itálie, Ruska a České republiky na letní škole nazvané Nový život pro průmyslová města. Studenti mají jeden týden na to, aby společně navrhovali inovativní a kreativní řešení pro města, jež se dlouhodobě potýkají s různými dopady průmyslové činnosti. S jednotlivými projekty jim budou pomáhat architekti, organizátoři velkých kulturních a sportovních akcí i představitelé veřejné správy.
Cílem letní školy není najít klíč k vyřešení problémů spojených s dopady průmyslu, ale přimět studenty uvažovat o nových podmínkách, jakým směrem se taková města mohou ubírat, jak tvořit jejich novou identitu, jak se přizpůsobit změnám, aby vznikl prostor pro kvalitní život jejich obyvatel. Účastníci letní školy v jednotlivých rusko-česko-italských skupinách připravují řešení nejrůznějších modelových situací a navrhují tvůrčí projekty rozvoje měst. Na konci týdne by měli předložit výsledky své práce.
Letní škola se koná ve dnech 13.–17. 8. 2018 ve Volgogradu na Ruské akademii národního hospodářství a státní služby. Za Českou republiku se účastní 7 studentů z Filozofické a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Týdenní program mimo jiné zahrnuje přednášky zajímavých osobností, jenž mají bohatou zkušenost s organizací masových akcí jako jsou Olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale. Součástí programu jsou také návštěvy důležitých a zajímavých objektů městské infrastruktury a památek, které mohou být pro studenty inspirací.
V příštím roce bude hostující univerzitou pro letní školu Ostravská univerzita, která tematicky naváže na letošní ročník. Právě Ostrava se může podělit o zkušenosti s tvorbou průmyslových památek a budování postprůmyslového města jako příjemného místa pro život.