Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Primátor města Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák dnes odhalili pomník věnovaný německému civilnímu obyvatelstvu, které prošlo internačním táborem Hanke. Tábor Hanke vznikl v roce 1945 v objektu bývalé zasilatelské firmy „Hanke“ na Nádražní ulici v Ostravě a byl nechvalně proslulý brutalitou dozorců, kteří bez soudu usmrtili na 231 údajných kolaborantů – Němců – mužů i žen.
„Dnes si připomínáme minulost, na kterou nemůžeme být hrdí,“ řekl na úvod primátor města, „má nám připomínat, že křivda nemůže být narovnána další křivdou a princip kolektivní viny je něco, čemu se ve společnosti nesmí dávat prostor,“ pokračoval primátor.
Pomník vznikl z iniciativy členů kulturní komise Statutárního města Ostravy, spolku Fiducia a dalších jednotlivců. K jeho realizaci odborně přispěla také historička prof. Nina Pavelčíková z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Minulost, která měla být promlčena
V místech, kde tábor stával, je dnes parkoviště a bytová zástavba. Býval naproti dolu Jindřich a dnes jej kromě památníku připomíná také vzpomínková deska, kterou Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu instaloval v roce 2015. Do té doby řada obyvatel města nevěděla o existenci tábora a netušila, že právě v tomto táboře docházelo k brutálnímu násilí na civilním obyvatelstvu. V táboře bylo internováno téměř na osm stovek mužů, žen i dětí. Násilnostmi v táboře Hanke se brzy začaly zabývat také úřady a na podzim v roce 1947 zahájila Kriminální ústředna Ministerstva vnitra vyšetřování, které ovšem zabrzdil únor 1948. Viníci sadistických praktik tak nebyli nikdy potrestáni.
O existenci tábora vědělo jen několik málo pamětníků. Tato kapitola poválečné historie byla desítky let zamlčována a znovu otevřená až po roce devadesát, díky historikům Mečislavu Borákovi a Tomáši Staňkovi. Dodnes je tato minulost pro řadu pamětníků bolestivá i kontroverzní.
Více se o táboře Hanke můžete dočíst v Listech Filozofické fakulty Ostravské univerzity.