Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nová etapa FF OU
Nejen na sociálních sítích se množí dotazy a spekulace, co nahradí oblíbenou Voliéru a staré lípy?
Voliéra byla v minulosti provozována menzou a se zánikem stravování v menze byla ohrožená i její existence. Hledal se proto nový nájemce, který by obnovil provoz klubu Voliéra v době, kdy už menza byla uzavřená. V roce 2014 vznikl také nový prostor pro studentské aktivity – StudentOFF, který s klubem Voliéra přímo sousedil. Ani o jeden z klubů studenti neprojevili takový zájem, jaký nájemce i vedení fakulty očekávalo a provoz se tak stal nerentabilní. S plánovanou rekonstrukcí všech budov Filozofické fakulty nakonec vedení fakulty rozhodlo o demolici budovy, v níž se nachází oba kluby. Místo zastaralé stavby vznikne zcela nový prostor, který studentům i zaměstnancům fakulty nabídne odpočinek a relaxaci. Dvůr fakulty bude propojen s badatelnou, kterou fakulta plánuje vybudovat v prostorách bývalé menzy. Celé přízemí budov z ulice Reální včetně badatelny a dvora bude sloužit potřebám studentů, nabídne místnosti a zóny vyhrazené pro odpočinek, samostudium i setkávání.
Studenti, ani řidiči nepřijdou zkrátka
Architektonický návrh na novou podobu dvora FF OU se snaží maximálně využít prostor, zachovat účelnost a zeleň. „Nový návrh doposud nepočítá se stromy, které jsou ve dvoře. Z mého pohledu by byla škoda některé z nich kácet. Nyní zjišťujeme, zda by je nebylo možné zahrnout do nové podoby dvora. Současně chci zdůraznit, že i když ke kácení lip budeme muset přistoupit, nahradí je v prostoru nádvoří jiná zeleň a za každý pokácený strom bude ve spolupráci s ekologickými organizacemi zasazeno deset nových,“ zdůrazňuje proděkan Filozofické fakulty Robert Antonín. Nový návrh však počítá s větším zastoupením zeleně, než tomu bylo na dvoře doposud. Ani řidiči nepřijdou o tolik žádaná parkovací stání, jichž je v centru města nedostatek. Nově bude parkování zastřešeno a právě na střeše vznikne chill out zóna s lavičkami a zatravněnými ostrůvky. Celý prostor bude mnohem více vizuálně semknutý, přes prosklený výtah a pavlač v budově E bude výhled na dvůr, jehož relaxační zóna bude vyvýšena přibližně do úrovně prvního patra.
A co menza?
Také prostor bývalé menzy najde nové uplatnění. Po dobu rekonstrukce budovy E zde bude mít dočasné útočiště studovna Filozofické fakulty, nově by zde však měla vzniknout moderní badatelna humanitních věd se špičkovým vybavením. V  prostorách propojujících venkovní odpočinkovou zónu a interiér badatelny budou umístěny automaty na kvalitní občerstvení, které odpovídá nárokům na moderní stravování.