Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 16. února 2018 proběhlo na Katedře sociální práce FSS OU setkání studentů Bc. prezenčního studia oboru sociální práce se zástupci organizací poskytujících sociální služby v Moravskoslezském kraji. Pozvání k setkání přijaly organizace Bílý nosorožec, Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, Bunkr, MIKASA, Domov Korýtko, Podané ruce, Spirála, Slezská diakonie a EXIT, aby studentům představily nejen svou činnost, ale hlavně možnosti realizace odborných praxí.
Na závěr přišli zástupci International Office UO s nabídkou atraktivních možností realizovat studium nebo praktické stáže v zahraničí.
PhDr. et Mgr. Zuzana Černá
Garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce