Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Katedra sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity opět nabízí úspěšný modul Základy televizní žurnalistiky. Modul studenty seznamuje se základy žurnalistické práce v televizi na teoretické, ale hlavně praktické úrovni. Modul tak může být skvělým doplňkem k jakémukoli studovanému oboru na OU. Konec přihlášek je 4. 2. v 10 hodin, tak neváhejte, počet míst je omezený.
Modul je dvousemestrální, začíná již v letním semestru, kdy se posluchači seznámí s úvodem do sociologie zaměřené na žurnalistiku, poznají jazyk a styl žurnalistických žánrů, základy televizní žurnalistiky a absolvují žurnalistické praktikum v rozsahu 20 hodin. Praxi v České televizi lze absolvovat během semestru, ve zkouškovém období nebo během prázdnin.
V zimním semestru se modul zaměří na sociologii kultury a masmédií, přesvědčování a manipulaci v žurnalistickém diskurzu a televizní žurnalistku v praxi. Výuka probíhá každý čtvrtek od 14:10 do 19:00 hodin. Po ukončení modulu obdrží absolventi osvědčení o absolvování, který může nastartovat kariéru v České televizi. Vyučovat bude redaktorka, moderátorka a editorka České televize Iva Piskalová, Dr. Nicole Horáková Hirschlerová, M. A., z katedry sociologie FF OU a doc. PhDr. Hana Srpová, CSc. z katedry českého jazyka FF OU.
Neváhejte a hlaste se již nyní prostřednictvím elektronické přihlášky. Nemusíte plánovat kariéru televizního redaktora. Modul vás naučí kriticky přemýšlet, umožní vám nahlédnout do zákulisí televizní tvorby a získá povědomí o žurnalistickém jazyku, práci a proměnách médií. Znalosti, které se rozhodně hodí.