Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Už jen do neděle 19. srpna 2018 máte možnost podat si elektronickou přihlášku do dvousemestrálního modulu pro začátečníky i pokročilé Portugalština: jazyk, reálie a kultura. Kurz je určen všem nadšencům z řad studentů i veřejnosti bez ohledu na věk či povolání, kteří se mohou těšit na příjemná, obohacující odpoledne strávená v dobré společnosti. O své barvité dojmy, zkušenosti a zážitky se s námi podělili lektorky a čerství absolventi úspěšného prvního ročníku modulu.
Modul portugalštiny nenabízí zájemcům pouze klasické jazykové kurzy, ale seznamuje je i s kulturou a reáliemi portugalsky hovořících zemí. Jak hodiny probíhají a na co se budoucí studenti mohou těšit?
Veronika G.: Hodiny reálií představují literaturu, filmy, hudbu a dějiny, které tvoří podstatu lusofonních (pozn. red.: portugalsky hovořících) národů a pomáhají pochopit jejich mentalitu. Tento předmět podává krásný praktický přesah nad rámec pouhého jazykového kurzu, a studenti tak můžou jazyk spíše vzít za vlastní. Není to pro ně jen gramatika, ale pojí se s ním i mnohé příběhy.
Co vás dovedlo právě ke studiu portugalštiny? Odkud jste se o něm dověděli?
Romana B.: Minulý rok jsem procestovala Madeiru a Porto Santo. Přijela jsem velice nadšená překrásnou přírodou a ochotou místních lidí. Řekla jsem si, že se tento jazyk musím naučit, vždyť portugalsky se domluvím na všech kontinentech!
Paní Jarka: Na internetových stránkách Ostravské univerzity jsem hledala programy celoživotního vzdělávání a při tom jsem narazila na modul portugalštiny. Mám ráda cizí jazyky a lingvistiku všeobecně, modul mě ale zaujal i tím, že zahrnoval i reálie.
Nikola U.: O modulu jsem se dozvěděla od paní Kunešové, která mě už v předchozím roce vyučovala portugalštinu. Portugalsky jsem se začala učit, když jsem se chystala na studijní pobyt do Évory v Portugalsku. Zemi i jazyk jsem si zamilovala, a tak jsem po návratu ze stáže pozvání do modulu ráda přijala.
Je způsob výuky pro studenty vyhovující? Co považujete za největší přínos?
Paní Jarka: Výuka byla velmi dobře a zajímavě členěná, také vyučující byli velmi angažovaní. Říká se, že kolika jazyky umíš, tolikrát jsi člověkem, a podle mě to není jenom klišé. Myslím si, že s každým dalším jazykem, kterým se člověk dokáže dorozumět, získá také další „duši“, hlavně když se snaží porozumět jiné kultuře a historii.
Ivona C.: Tento kurz byl velmi kvalitně připraven. Jeho struktura byla vyvážená, takže umožňovala rozvoj jak jazykových, tak i kulturních kompetencí. Pro mě osobně byl největším přínosem celistvý pohled na tuto zemi v mnoha zajímavých aspektech.
Honza: Způsob výuky v modulu mi vyhovoval. Výuku zajišťoval tým vyučujících, který byl vždy ochoten nabídnout pomoc. Práce organizátorů byla skvělá – pomohli nám zlepšit naše jazykové schopnosti a obeznámili nás i s reáliemi a literaturou.
Může znalost portugalštiny pomoci absolventům modulu s uplatněním na pracovním trhu nebo při cestování?
Veronika G.: Portugalsky mluvící země jsou nezanedbatelným obchodním partnerem českých společností a každé zvládnutí něčeho navíc oproti standartu dává uchazečům o práci větší šance na dobré zaměstnání. Proto si myslím, že portugalština je výhodou při jakémkoli žádání o práci, nejen v rámci společností s obchodními zájmy v lusofonních zemích.
Romana B.: Portugalštinu nepotřebuji ve své profesi, učím se jí pro osobní radost. Vím, že ji využiji při cestování, poslechu hudby a četbě. Když jsem poprvé odjížděla na Madeiru, tak jsem se naučila nejdůležitější slova a fráze – teď díky modulu vím, že jsem se je naučila s brazilskou výslovností.
Nikola U.: Pracuji ve zdravotnictví a v práci cizí jazyk příliš nepoužívám. Znalost cizích jazyků ovšem dává zdravotníkům a absolventům zdravotnických oborů šanci uplatnit se v zahraničí. A pokud jde o cestování, z vlastní zkušenosti mohu říct, že snaha vynaložená při studiu portugalštiny určitě nepřijde vniveč. Ač většina Portugalců přinejmenším základy angličtiny ovládá, místní stále velmi ocení konverzaci s portugalsky mluvícím, či alespoň snaživým, cizincem.
Ivona C.: Toto praktické hledisko je ryze individuální. Nikdo z nás nevíme, co přinesou dny příští. V každém případě však jazyk s sebou nese obrovský potenciál. A portugalštinou se hovoří na všech kontinentech. Už T. G. Masaryk doporučoval občanům Československa zvládnout alespoň dva cizí jazyky. Samozřejmě angličtina jako lingua franca současného světa je základem. Ale každý další cizí jazyk nám přidává novou dimenzi a celkově rozšiřuje naše obzory.
Byla závěrečná exkurze do Lisabonu vaší první návštěvou Portugalska? Je něco, co vás mile překvapilo?
Honza: V Portugalsku jsem byl poprvé a místní lidé mi nechtěli uvěřit, že jsem se naučil portugalsky v Ostravě. Řekl jsem jim, že v Ostravě se může naučit portugalsky kdokoliv. Tomu se divili ještě více.
Paní Jarka: Cestování je pro mě životní nutností a zaujala mě každá země, kde jsem pocítila, že k sobě mají lidé velmi blízko. Exkurze do Portugalska byla mou první cestou do této země, a právě tam jsem tu lidskou blízkost pocítila intenzivně.
Romana B.: Portugalci jsou příjemní lidé, kteří vám velmi rádi poradí a pomohou. Jsou na svou zem pyšní a velmi tolerantní k jiným etnickým skupinám. Rádi se baví o jídle a o fotbale. Mimo jiné ocení, když zjistí, že mluvíte portugalsky.
Portugalština je jazykem čtyř kontinentů, hovoří jím nejen lidé v Portugalsku, ale také v Brazílii, Africe i Asii. K tomu se váže dosti rozmanitá kultura – existuje kulturní perlička, která vás fascinuje či udivuje?
Veronika G.: To, jak  můžou být nositelé společného jazyka rozdílní. Pak také svoboda a otevřenost Brazilců – berou vás takového jaký jste. Lidé oceňují krásu druhých. Ženské absolutně jakýchkoli tvarů se nesou po ulici jako královny, neschovávají se za nejistoty, strachu z toho, co si o nich okolí pomyslí.
Nikola U.: Osobně jsem absolvovala stáž na Universidade de Évora a ač většinu mého pobytu tvořila praxe v nemocnici, měla jsem možnost nahlédnout do akademického života Portugalců. Ve škole jsem byla velmi mile překvapena přátelským přístupem vyučujících a personálu fakulty celkově. Učitelé a studenti udržovali kolegiální vztahy, při oficiálních školních slavnostech se spolu uvolněně bavili a sdíleli své dojmy. Co se týče studentů, zdá se, že lpí mnohem více na akademických tradicích než studenti čeští. Typické slavnosti konce školního roku s názvem „Queima das Fitas“, neboli pálení stužek, bývají provázeny velkolepým průvodem. Absolventi pro tuto příležitost zdobí alegorické vozy a oblékají si typické hábity, které velmi připomínají ty z Bradavické školy čar a kouzel. Je zde velmi silná tradice školních pěveckých souborů, jejichž koncerty jsou opravdu jedinečnými zážitky.
Co byste vzkázala zájemcům, kteří se právě rozhodují, jestli si v nadcházejícím akademickém roce modul portugalštiny zapíší?
Veronika G.: Aby se nebáli a prostě se do toho vrhli, Portugalci i Brazilci oceňují každý pokrok a snahu naučit se jejich jazyk.
Honza: Pokud se chce někdo naučit portugalsky, nemá žádný důvod se rozmýšlet. Lepší nabídku nenajdete.
Paní Jarka: Pokud máte rádi jiné kultury a také výuku v zajímavém kruhu studentů, můžu tento kurz jenom doporučit.
Romana B.: Neváhejte, nic lepšího neexistuje. Naučíte se řeč, procvičíte si ji s rodilým mluvčím a ještě se toho hodně dozvíte o kultuře, dějinách, zvycích, hudbě, literatuře a filmu – a to vše od těch největších odborníků. Já se rozhodla pokračovat. „Každý den není posvícení,“ jak se říká. Již teď se na všechny těším!
Ivona C.: Kurz je velmi intenzivní, a tak nečekejte snadné studium. Každý jazyk vyžaduje pravidelnou přípravu, abyste ho byli schopni co nejdříve plně využívat. Avšak vy se budete moci vždy spolehnout na své lektory, kteří jsou ochotni kdykoli pomoci. A další odměnou vám pak bude sdílené nadšení s ostatními a velmi příjemná přátelská atmosféra.
Petra S.: Portugalština je nejen jazyk minulosti, kdy pojila portugalskou koloniální říši na 4 kontinentech, ale i budoucnosti – patří mezi 5 nejpoužívanějších jazyků světa a předpokládá se, že v příštích 50 letech počet mluvčích exponenciálně poroste. Znalost portugalštiny vám tak nejen umožní ucházet se o atraktivní pracovní nabídky, ale otevře i dveře do málo známého, o to barvitějšího světa.
Modul portugalštiny se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické přednášky.
Více informací o organizaci modulu se dočtete zde.
Rozhovor s absolventkou modulu portugalštiny Adélou Odrihockou naleznete zde.
O účastnicích kurzu:
Veronika Gadulová v rámci modulu portugalštiny na Ostravské univerzitě vyučuje dějiny Portugalska a Brazílie. Už během studií na gymnáziu strávila rok v brazilském městě Santos, později vystudovala FF Masarykovy univerzity, obor Portugalština a Obecná jazykověda. Současně je dlouholetou skautskou vedoucí, tkadlenou, matkou tří dětí a milovnicí lusofonního světa.
Petra Svobodová je lektorkou reálií Portugalska a portugalsky mluvící Afriky a Asie. Letos na jaře vedla vydařenou exkurzi studentů modulu portugalštiny do Lisabonu.
Romana Boková, 46 let, absolventka modulu a milovnice dálek nejen na talíři, pracuje jako rentgenový pracovník v kontrole jakosti.
Ivona Cindlerová, absolventka modulu portugalštiny, vystudovala anglistiku, germanistiku a klasickou filologii na FF MU v Brně. V letech 2009-2017 stála v čele Centra jazykové přípravy na PdF OU. Věnuje se cyklistice, badmintonu a tanci a účastní se bohatého kulturního života, který Ostrava nabízí.
Paní Jarka, 70 let, nyní v důchodu, povoláním právnička, je taktéž absolventkou modulu portugalštiny. Ráda se zabývá novými obory (momentálně botanikou), čte, cestuje a poslouchá hudbu.
Honza, 42 let, absolvent modulu, pracuje jako elektrikář a studium cizích jazyků patří mezi jeho koníčky.
Nikola Urbanovská, 22 let, absolventka modulu portugalštiny a Lékařské fakulty OU, je porodní asistentkou. Ve svém volném čase ráda cestuje a sportuje. V nedávné době také absolvovala studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ v portugalském městě Évora.