Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Stačí být občanem EU a mít více než 18 let. To jsou jediné dvě podmínky soutěže. Zbytek už záleží jen na vás a vašich schopnostech.
Zašlete svou fotografii, ve které svým pohledem ztvárníte téma „Žít pospolu“ a nahrajte ji podle návodu na webu iniciativy Living together. Pokud nemáte nápad, na co „zaostřit“, můžete si na tomto webu také prohlédnout „zeď inspirace“. Vaše fotky by měly odrážet  i jednu ze základních hodnot Evropské unie – Jednota v rozmanitosti.
Své příspěvky můžete zasílat až do 15. července 2015 a letos poprvé je tato soutěž přístupná i profesionálním fotografům.
Každý ze tří výherců získá třídenní výlet do Bruselu pro dvě osoby. 1. místo je navíc oceněno poukazem na nákup fotografického příslušenství do 2 000 eur, druhé místo 1 500 eur a třetí místo 1 000 eur. Ve hře je také cena veřejnosti, za kterou výherce dostane tento poukaz v hodnotě 500 eur.
Všichni tito vítězové pak budou na výše zmiňovaném webu zveřejnění 31. října 2015. Soutěž pořádá skupina Strany evropských socialistů ve Výboru regionů jako reakci na „populistická a oportunistická hnutí v EU i mimo ni“. Podrobnější informace o soutěži v češtině naleznete v této tiskové zprávě.