Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Marek Eliáš je nejen originální v tom, že cenu pro mladé vědce v pražském Karolinu přebíral oděn do kroje, kterým se hrdě hlásí k našemu Moravskoslezskému regionu, ale dosáhl mimořádných úspěchů díky tomu, že využil příležitost, kterou nabízí současný prudký rozvoj genomiky. Jde o obor biologie, který se zabývá studiem genomů organismů. Cenu Učené společnosti České republiky získal Marek Eliáš za elegantní analýzy genomů protistů.

Marek Eliáš v pražském Karolinu při předávání ceny Učené společnosti České republiky. Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.

Marek Eliáš v pražském Karolinu při předávání ceny Učené společnosti České republiky. Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.


Protisté jsou živé organizmy, kterými nejsou ani živočichové ani rostliny ani houby, byť vlastně nepředstavují žádnou ucelenou a homogenní skupinu. Mezi protisty se počítají prvoci a dále také nejrůznější řasy, od jednobuněčných „zelených kuliček“ po složité mnohobuněčné mořské chaluhy, u nichž se ovšem mnohobuněčnost vyvinula nezávisle na pravých rostlinách. „Protisté jsou rozmanitá kolekce zcela svébytných typů vykazujících nejrůznější unikátní vlastnosti a pozoruhodné evoluční „vynálezy“, jsou jednoduše fascinující a dosud stále málo probádané organismy a při jejich studiu lze často a poměrně snadno přicházet na překvapivé objevy“, přibližuje Marek Eliáš důvod, proč věnuje úsilí výzkumu právě těchto organismů.
Výzkum protistů je důležitý i proto, že protisté jsou přímo či nepřímo těsně propojeni s každodenními životy lidí. Největší zájem z pochopitelných důvodů směřuje k nejrůznějším parazitickým formám, působícím řadu závažných a obtížně léčitelných chorob, v prvé řadě malárie, ale i spavé nemoci, toxoplazmózy, nejrůznějších průjmových onemocnění. Mezi protisty patří i velké množství patogenů napadajících domácí zvířata nebo hospodářské plodiny. Jiné skupiny protistů např. mořské planktonní řasy nebo půdní prvoci, jsou významnými hráči ve fungování globálního ekosystému a jejich činnost přímo ovlivňuje zemské klima. Někteří protisté jsou odpradávna využíváni jako zdroj potravy (vzpomeňte třeba na sushi – to tmavé okolo je mořská řasa ruducha) a velká řádka dalších se stává předmětem intenzivního zájmu coby organismy perspektivní pro biotechnologické využití.
Marek Eliáš na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nejen vyučuje, ale také vede výzkumné oddělení „Life Science Research Centre“, které má za cíl vybudovat na Ostravské univerzitě platformu pro realizaci ambiciózních projektů základního výzkumu v oblasti moderní biologie a biomedicíny. V tomto centru s kolegy zkoumají různé zajímavé otázky s využitím metod genomiky a bioinformatiky. Kromě této vědecké práce se chystají založit i nový magisterský studijní obor, v němž bychom připravovali novou generaci odborníků právě na genomovou biologii a bioinformatiku.
Marek Eliáš se jako člen mnoha velkých mezinárodních týmů podílel na projektech sekvenování („čtení“) a analýzy genomů řady eukaryontních organismů, především právě protistů, dále se zabývá studiem evoluce a funkce obrovské skupiny genů, které se v odborné hantýrce říká „GTPasy Ras nadrodiny“. Poškození některých zástupců této skupiny genů je přímo spojeno s rakovinnými onemocněními. Při výzkumu diverzity a taxonomie jednobuněčných řas se spolupracovníky popsal již pět nových rodů a sedm dříve neznámých druhů a jeho články publikují v mezinárodních časopisech, včetně nejprestižnějších titulů jako je Nature a Science.