Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Jsme tímto úspěchem nadšeni a zároveň nás to zavazuje. Věřím, že se nám podaří zabudovat do našeho výzkumného týmu studenty, kteří sehrají významnou úlohu při řešení celospolečenských otázek, které se týkají pohybu a zdraví,“ říká garant doktorského studijního programu Kinantropologie docent Daniel Jandačka.
Je přesvědčen, že k celkové výborné úrovni výzkumu v oblasti lidského pohybu na Ostravské univerzitě přispívají i kontakty v zahraničí. „Existuje statut hostujícího profesora, který u nás není hojně využíván a je to škoda. Profesoři ze zahraničních univerzit totiž mohou té naší mnoho přinést a právě katedra studií lidského pohybu je toho důkazem,“ uvádí Jandačka.
Hostující profesor je čestná funkce, kterou obvykle získávají zahraniční profesoři. „Například ve Spojených státech nebo ve Spojeném království je využívání statutu hostujícího profesora velmi častým jevem – často na dálku řídí svůj výzkumný tým na několika univerzitách a je možné realizovat velice rozsáhlý výzkum,“ vysvětluje docent Jandačka.
Jedním z hostujících profesorů na katedře studií lidského pohybu je i Gareth Irwin, kterého jsme v souvislosti s tímto úspěchem zpovídali (na tento rozhovor se můžete těšit v nejbližších dnech). Právě přítomnost těchto hostujících profesorů podle něj pomáhá katedře výrazně rozvíjet výzkum. Studovat kinantropologii na doktorském stupni totiž dosud bylo možné pouze na třech univerzitách v Česku (Masarykova univerzita, Univerzita Palackého a Univerzita Karlova) – nyní se k nim přidala i Ostravská.
Katedře studií lidského pohybu tímto přejeme mnoho úspěšných studentů!