Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jedním ze strategických záměrů Filozofické fakulty je intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce. Záběr profesora Aleše Zářického, děkana Filozofické fakulty, je v této oblasti neobyčejně široký – zahraniční aktivity fakulty cílí jak do destinací střední Asie (Ázerbájdžán, Kazachstán), ale i k sousedům nejbližším, zejména do Polské republiky. Už řadu let trvá kooperace na vědecké i pedagogické bázi s Uniwersytetem Śląskim v Katowicích, úspěšně se rozvíjí spolupráce s Akademií im. Jana Długosze v Czestochowé, v současné době byla navázána projektová spolupráce s Uniwersytetem Ekonomicznym v Katowicích. Vedle výše uvedených součinností pan děkan podporuje rozvoj mezinárodních studií – joint degree. V příštím roce by se mělo začít realizovat první z plánovaných, s názvem Středověká historická studia, ve spolupráci s Uniwersytetem Śląskim v Katowicích a Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici.
Aktivní působení pana děkana Zářického zejména na poli mezinárodní spolupráce s Polskou republikou bylo dlouhodobě vysoce hodnoceno a jeho soustavná činnost v této oblasti byla po zásluze oceněna vyznamenáním ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky Za zásluhy o polskou kulturu – Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Předání tohoto vysokého polského vyznamenání se uskutečnilo v pondělí 16. listopadu na vernisáži putovní výstavy Sousedé blízcí či vzdálení? Česko – polské vztahy během staletí v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Prestižní ocenění předal panu děkanovi Zářickému v zastoupení paní Malgorzaty Omilanowské, ministryně kultury a národního dědictví Polské republiky, pan Jacek Miler, ředitel odboru Kulturního dědictví Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky spolu s generálním konzulem Polské republiky v Ostravě panem Januszem Bilským a ředitelem nadace Silva Rerum Polonarum dr Krzystofem Czajkowským.
Foto: Roman Polách