Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studentská organizace vědeckých aktivit PřF OU (SOVA) připravila pro návštěvníky akce stánek s názvem “Život kolem nás”. V rámci tohoto stánku se pokusili dětem ukázat, jaký život existuje kolem nás – jak fauna, tak flóra. Kromě našich běžných zástupců byli k vidění i zástupci exotických druhů zvířat a rostlin. Nechyběly entomologické krabice s preparovanými zástupci hmyzu, ovšem největší zájem byl o živé exempláře – oblovky (rod Achatina), šváby (Grompharorhina potentosa) a strašilky ďábelské (Peruphasma shultei). Demonstrovány byly i bakterie, které se vyskytují všude kolem nás, pomocí nakultivovaných misek s agarem. Vzorky byly odebrány z různých předmětů – klika, paprika, klíče, hrdlo láhve, nemyté versus umyté ruce a podobně. Představen byl i levný, po domácku sestrojený mikroskop, u kterého si pomocí chytrých mobilů mohli účastníci prohlédnout živé zástupce bezobratlých živočichů – buchanky (Cyclops strenuus), perloočky (Daphnia) a také mikroskopický pohled na živý list stromu. V rámci botanické sekce byly prezentovány jak běžní zástupci našich bylin a dřevin, tak také zajímavé rostliny jako jsou masožravky (Drosera) a Aloe. Na závěr si děti mohly zasadit semínka bylinek (bazalka, pažitka, řeřicha, petržel) a odnést si je jako suvenýr domů.
Katedra chemie PřF OU dokázala přesvědčit návštěvníky o tom, že chemie může i vonět. Byl připraven aromakvíz, ve kterém si každý mohl otestovat svůj nos. Dále byly k dispozici kouzelné antokyany, které dokážou květy rozehrát všemi barvami.
Biofyzici PřF OU prezentovali na Dni Země život rostlin a fotosyntézu. Děti se dozvěděly o rostlinných barvivech (skrytých i patrných) i o změně zbarvení podle prostředí, ve kterém rostliny žijí. Díky chromatografie na tenké vrstvě mohly děti rostlinná barviva oddělovat. Poznávaly rostliny v květináčcích – semenáčky smrku, ječmen a fazol, učily se, jaké hlavní zelené pigmenty rostliny mají a zjišťovaly, zda je v zeleném listu ječmene oranžový karoten. Studenti učitelství fyziky PřF OU předváděli pokus, ve kterém měřili, jak se mění složení vzduchu při hoření svíčky. Dále se návštěvníci naučili, které fyzikální veličiny mohou měřit v přírodě (teplota, tlak, vlhkost, osvětlení, UV záření…) a také si také mohli změřit sílu stisku své ruky a pevnost svých vlasů.
Studenti učitelství geografie PřF OU si pro tento den připravili stánky, ve kterých se zabývali nejen environmentálními problémy, ale také některými aspekty globálního vzdělávání, jelikož hlavně člověk je spjat s naší planetou Zemí. V prvním stánku nazvaném „U Jedlíka“ se žáci měli zamyslet nad tím, jakou denní dávku jídla mají lidé v různých zemích na světě. Přiřazovali dle fotografií národy ke státům a pak i příslušný počet kousků chleba. Stánek nabídl ukázku kukuřičné kaše, pestrosti našeho jídla a také informace, proč je v některých zemích hladomor. Druhé zastavení „U Krasoně“ přinutilo děti přemýšlet, jak jsou testovány kosmetické výrobky, dozvěděli se, jaké symboly se používají na láhvích s kosmetikou a co znamenají. Třetí a čtvrtý stánek se věnoval vodě, žáci si uvědomili, jak plýtváme vodou, kolik vody se spotřebuje k výrobě hamburgeru či bavlněného trička.
Katedra informatiky a počítačů PřF OU umožnila dětem vyzkoušet programování robota Karla, který se pohybuje po “mapě” (pravoúhlá mřížka o rozměru 6 x 7 polí). Karel sbírá dárečky a vyhýbá se bombám. Robot umí poslouchat pouze pokyny: Krok vpřed, Vlevo v bok, Vpravo v bok, Opakuj (jeden z předchozích pokynů) a Zvedni dárek. Děti utvořily dvojici, v níž jeden z dvojice představoval robota a druhý jeho programátora. Cílem úkolu bylo posbírat všechny dárečky v mapě a vyhnout se při tom všem bombám.
Geografové PřF OU (studenti učitelství geografie) si pro tento den připravili stánky, ve kterých se zabývali nejen environmentálními problémy, ale také některými aspekty globálního vzdělávání, jelikož hlavně člověk je spjat s naší planetou Zemí. V prvním stánku nazvaném „U Jedlíka“ se žáci měli zamyslet nad tím, jakou denní dávku jídla mají lidé v různých zemích na světě. Přiřazovali dle fotografií národy ke státům a pak i příslušný počet kousků chleba. Stánek nabídl ukázku kukuřičné kaše, pestrosti našeho jídla a také informace, proč je v některých zemích hladomor. Druhé zastavení „U Krasoně“ přinutilo děti přemýšlet, jak jsou testovány kosmetické výrobky, dozvěděli se, jaké symboly se používají na láhvích s kosmetikou a co znamenají. Třetí a čtvrtý stánek se věnoval vodě, žáci si uvědomili, jak plýtváme vodou, kolik vody se spotřebuje k výrobě hamburgeru či bavlněného trička. Studenti Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se snažili žákům nejen předat nové informace, ale zapojit je do jednotlivých aktivit a probudit zájem o zmíněnou problematiku.
I když se z důvodu nepříznivého počasí oslava Dne Země konala v prostorách Střediska volného času Moravská Ostrava namísto venkovních prostor, nic jí to neubralo na pestrosti a úspěchu. Takže žijte v přátelském vztahu se Zemí a na viděnou zase za rok!