Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Text z blogového příspěvku rektora Jana Laty na Aktuálně.cz:
Na blogu Aktuálně.cz publikovala 15. 6. svůj text profesorka V. Dvořáková. Rád bych na něj krátce reagoval.
Nejdříve, o co jde.
Na podzim se objevily zprávy, že na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (OU) byli přijímáni v řádu jednotek i uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Na základě informací v tisku proběhla na počátku roku kontrola komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ), jejíž závěry dostala OU 11. 6. Již o dva dny později se objevily komentáře k výsledkům kontroly v mediích, pochopitelně rychlé a spíše méně než více přesné, včetně reakce profesorky Dvořákové v České televizi.
Závěry kontroly lze rozdělit do tří oblastí. Zjednodušeně – komise naznala, že vedení Lékařské fakulty v přijímacím řízení pochybilo, za druhé doporučila univerzitě provést opatření, které chybám v přijímacím řízení zabrání a za třetí doporučilo NAÚ zvážit zahájení řízení o omezení akreditace všeobecného lékařství v podobě zákazu přijímat studenty do prvního ročníku.
Svůj blog profesorka Dvořáková nazvala „Podivné reakce Ostravské univerzity“. Nevím, jaké reakce má profesorka Dvořáková na mysli, protože vedení Ostravské univerzity, vedení zbývajících fakult i Rada pro vnitřní hodnocení jednoznačně a veřejně praktiky přijímání neúspěšných uchazečů odsoudilo, považuje je za naprosto nepřijatelné a byla přijata opatření (v žádném případě nikoli jen „kosmetická“, jak píše profesorka Dvořáková), které zabrání opakování praktik vedení Lékařské fakulty při přijímacím řízení již v tomto roce. Vedení Lékařské fakulty tuto praxi doposud hájilo, nicméně věřím, že i jejich přístup se po závěrech komise NAÚ změní a vyvodí jednoznačnou, i osobní, zodpovědnost. Druhý nález kontrolní komise, přijímání velkého počtu uchazečů na odvolání, je problematický s ohledem na efektivitu přijímacího řízení, nejedná se ale o porušení ani právních, ani vnitřních předpisů univerzity. Nicméně i toto je nově přijatými opatřeními ošetřeno.
-> Pokračovat na celý příspěvek rektora Jana Laty na Aktuálně.cz