Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Srdečně zveme všechny příznivce antiky na první setkání nového cyklu přednášek pod názvem Antika se nás stále dotýká. Činíme tak v době, kdy v Evropě probíhá vzrušená debata o kořenech její kultury a identity. Je třeba se ohlédnout o několik tisíciletí zpět a hledat – a možná i nacházet – odpovědi a řešení.
Na zahájení jsme vybrali téma vpravdě aktuální: Poznal starověk ekologickou krizi? Devastace životního prostředí a s ní spojené ekonomické a sociální krize přispěly k úpadku a kolapsu řady vyspělých civilizací. Přednáška bude na základě dobových písemných i archeologických pramenů sledovat dějiny ekologických krizí a jejich dopad na osudy starověkých civilizací (Egypt, Přední východ, Řecko, Řím). Pozornost bude věnována i dobovým pokusům o ochranu přírody („zelené“ zákonodárství) a vnímání hodnoty přírody v dobovém umění, filozofii a náboženství.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 v 16:30 hodin ve společenském sále Knihovny města Ostravy.
Těšíme se na vaši účast i podnětné připomínky v závěru setkání.
Ivona Cindlerová
Centrum jazykové přípravy, PdF OU

Stáhnout (PDF, 426KB)