Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tohoto zahájení se zúčastnili akademičtí pracovníci, studenti i široká veřejnost za přítomnosti tehdejšího ministra školství pana Eduarda Zemana.
Projekt výstavby vypracoval TECHNOPROJEKT, a. s. a samotnou stavbu zhotovila firma UNIPS Ostrava, a. s.  Budova byla oceněna jako druhá nejlepší stavba roku  1998 v našem kraji. Originální plány interiéru z roku výstavby jsou pro vás volně k nahlédnutí v půjčovně.
Za dobu své existence se budova knihovny proměňovala. Pozměnily se zejména její prostory – tak, aby splňovaly nároky našich uživatelů na příjemné a funkční prostředí ke studiu i relaxaci.  Výraznou proměnou v posledních letech prošlo zejména přízemní podlaží, ve kterém se nachází půjčovna. Od léta letošního roku jsme pro vás chystali velké změny druhého patra, bývalé mediotéky, které nyní míří do finále.
V úterý 22. ledna 2019 vás zveme na prohlídku celé budovy Univerzitní knihovny.  Přijďte se podívat, jaká je Univerzitní knihovna dnes, jak se nám povedla modernizace prostor ve 2. patře budovy, nově pojmenována „S-zóna“.  Naším cílem bylo vytvořit prostor pro SETKÁVÁNÍ. Tento nový multifukční prostor vybavený variabilním nábytkem a moderní audiovizuální technikou bude prostorem pro vás, studenty, pedagogy i veřejnost. Těšíme se, že bude využíván nejen pro akce knihovny, ale všemi subjekty univerzity.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vaše knihovna