Sedmý ročník Festivalu ostravských knihoven se nese ve znamení hvězd. Odstartuje ho letošní ambasador Zdeněk Chlopčík, který je nejen známým tanečníkem, ale i vášnivým čtenářem. Povídat bude o tom, jak často má knihu v ruce a jaká byla jeho zkušenost jako autora.

Program

Letos se Festival koná na jednom místě a to v Univerzitní knihovně Ostravské univerzity, kde se vám představí všech 10 ostravských knihoven.

Využijeme také prostory Koncertního sálu na vedlejší budově B. Po dobu akce bude přístupný vstup do koncertního sálu z knihovny a také z budovy B. Zde se Vám představí jednotlivé knihovny a můžete soutěžit v celodenní festivalové hře Putování za hvězdami: za každý úkol splněný u jednotlivých stanovišť knihoven získáte hvězdu. Plná hrací karta znamená zajímavé ceny. Karty půjde doplnit také přímo v jednotlivých knihovnách do pátku 6. října.

Mimo tyto aktivity na „veletrhu“ knihoven si můžete přijít poslechnou zajímavé přednášky o hororovém braku v ostravské literatuře či o přínosech a negativech hvězdy budoucnosti, umělé inteligenci. Přednášky se budou konat ve studovně Jacquese Rupnika v prvním patře knihovny.

Zapojené knihovny

Moravskoslezská vědecká knihovna je pořadatelem Festivalu a zároveň největší zapojenou knihovnou. Jako krajská knihovna disponuje fondem přes milion a čtvrt svazků: knihy ze všech vědních oborů, všechny časopisy, na jaké si vzpomenete, literaturu vztahující se k Moravskoslezskému kraji a další a další dokumenty rovněž v elektronické podobě. O elektronickou podobu některých regionálních dokumentů se sama zasazuje ve svém digitalizačním oddělení. Podporuje informační, mediální a environmentální gramotnost, kyberbezpečnost či kompetence STEM a pořádá i další kurzy a vzdělávací akce. Na Festivalu bude představovat také svou blízkou budoucnost: známou Černou kostku.

Univerzitní knihovnu Ostravské univerzity čtenářům magazínu jistě nemusíme představovat. Kromě poskytování výpůjčních, informačních a konzultačních služeb se snaží být oporou vědě a výzkumu na Ostravské univerzitě a zároveň i příjemným místem, kde se budou rádi setkávat jak studenti, tak akademičtí pracovníci univerzity. Součástí programu budou exkurze i do míst, kam se běžný návštěvník knihovny nedostane. Na Festivalu se též představí Univerzitní obchod a knihkupectví Ostravské univerzity.

Účastnit se bude také Ústřední knihovna Vysoké školy báňské; rovněž poskytuje všestrannou pomoc vědě, výzkumu a všem formám studia na univerzitě. Podporu tvoří také rozsáhlý fond odborné nejen technické literatury.

Knihovna města Ostravy je veřejná knihovna přístupná všem čtenářům bez ohledu na věk. Určitě znáte její hlavní budovu u Sýkorova mostu, navíc má ještě celou síť poboček v jednotlivých městských obvodech. Zajímavostí je určitě fond literárně-beletristické a faktografické regionální literatury, za zmínku jistě stojí také specializovaná oddělení: anglická knihovna jedinečným fondem učebnic a dalších, American Center přibližující Ameriku široké veřejnosti a také Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. Angličtináři z univerzity určitě znají a o zvukové knihovně určitě slyšeli i studenti speciální pedagogiky.

Služby knihoven jsou pro všechny.

V jednom ze skvostů ostravské architektury sídlí také Archiv města Ostravy. Kořeny jeho knihovny sahají až do roku 1923, kdy byl archiv založen. Kromě odborných knih obsahuje také propagační materiály města, publikace správního charakteru, encyklopedie a další odborné nejen historické materiály české, slovenské a polské provenience. Vyhledávanou je také sbírka českých a německých novin. Ideální místo nejen pro studenty historie.

Zdroje a materiály nepotřebují jen historici, ale také umělci. V Galerii výtvarného umění v Ostravě najdou knihovnu, která se může stát nepostradatelným zdrojem informací pro studium i výzkum: knihy o umění, architektuře i designu české i zahraniční produkce, rozsáhlé portfolio katalogů výstav, publikací a časopisů. Její historie sahá až do roku 1926, kdy byl otevřen Dům umění. Služby knihovny jsou zdarma pro všechny.

Vlastní knihovnu má také Ostravské muzeum. Patří k němu už od jeho založení a sídlí v přízemí budovy Staré radnice na Masarykově náměstí. Uchovává zajímavé a historicky cenné dokumenty o kulturním, hospodářském i společenském životě na Ostravsku i v jeho okolí, společenskovědní a přírodovědní literaturu. Zajímavostí je tzv. Bezručiana, sbírka kniha v bibliofilských vydáních, a fond odkázaný muzeu zakladatelem Velké Ostravy Janem Prokešem.

V Ostravě sídlí také Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, a to má rovněž svou odbornou knihovnu. Obsahuje především fond zaměřený na památkovou péči, technické památky, architekturu, dějiny umění, historii, archeologii, restaurátorství a další. To vše dostupné veřejnosti.

Nestandardní a zážitkové řazení knih nabízí Knihovna PLATO v Bauhausu. Autorem této knihovny jako uměleckého díla je totiž umělec Jan Šerých. Někde najdete knihy řazené podle barev, jinde podle velikosti; určitě ale můžete narazit na nečekané objevy. Nově je knihovna rozšířena o fond feministických a queer knih zapůjčený jejím nadšeným uživatelem. Otevřena je tak každému, kdo si chce prohloubit znalosti nejen o umění, ale i příbuzných oborech.

Poslední knihovnou, která se na Festivalu představí, je knihovna Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Kromě studijní literatury obsahuje ve svém fondu velké množství notových zápisů, materiálů a audio dokumentů.

Srdečně Vás zveme na sedmý ročník Festivalu ostravských knihoven v úterý 3. října od 9 do 18 hodin, o zážitky nebude nouze.