Lidský mozek není jen orgánem, který řídí nervovou soustavu člověka, kontroluje i jeho veškeré tělesné funkce jako je trávení, pohyb a řeč. V mozku se ale ukrývá myšlení, paměť a emoce, což jsou mnohdy velmi tajemné disciplíny.

Týden mozku v podání Ostravské univerzity nabízí pohled na lidský mozek očima vědců, lékařů, ale podíváme se na něj i z hlediska aplikace na umělou inteligenci. Od pondělí do čtvrtka sledujte program OU vždy od 17:00 na webu Týdne mozku.

 

15. března | Mgr. Jan Hůla | Ústav fuzzy modelování

Od atomu k civilizaci – vznik inteligentního života a jeho paralely v umělé inteligenci
Jaké jsou milníky během vzniku inteligentních forem života? A jak se tyto milníky odráží ve studiu aplikací umělé inteligence? Aktuální téma představí doktorand zabývající se výzkumně strojovým učením, pro které hledá inspiraci v oboru kognitivních věd a neurověd. Dostupné online zde.

 

16. března | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN | Lékařská fakulta

Digitální analýza obrazu v diagnostice neurodegenerativních onemocnění
Diagnostika neurodegenerativních onemocnění je stále velmi obtížná. Vizuální hodnocení nálezů na neurozobrazovacích metodách (MR, CT, UZ) je spojeno s velkou subjektivní chybou. Z těchto důvodů jsou vyvíjeny algoritmy pro digitální analýzu obrazu. V přednášce bude představen princip těchto algoritmů a jejich využití v budoucnu. Dostupné online zde.

 

17. března | doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. | Lékařská fakulta

Využití nových technologií pro aktivizaci mozkových center
Jak moderní technologie přispívají k rehabilitaci pacientů po chirurgických zákrocích v oblasti mozku nebo po cévní mozkové příhodě? Poslechněte si realizace a aplikace BCI systému, virtuální reality a robotiky, které vědomou aktivizací mozkových center doplněnou o technologie VR právě tento proces rehabilitace doplňují a podporují. Je digitalizace v této oblasti cestou, jak motorické dráhy zaktivizovat? A jak dále tyto technologie využívat v klinické praxi a ve výuce? Živý přenos dostupný skrze MS Teams, dostupné zde.

 

18. března | MUDr. Štefan Reguli, Ph.D. | Lékařská fakulta

Operace mozku u pacienta při vědomí
Řeč je základní komunikační nástroj, který dělá člověka člověkem. Není proto divu, že ztráta možnosti dorozumívat se pomocí slov je těžkým a obávaným neurologickým deficitem. Na mapě mozkové kůry nemají řečová centra (na rozdíl např. od center pro hybnost) stabilní a snadno definovanou pozici. Pro operace částí mozku, kde hrozí poškození řeči, je proto nutné monitorovat řečové funkce online. Tyto výkony jsou specifické tím, že se pacient v průběhu operace po zpřístupnění mozkové tkáně vzbudí a v klíčových okamžicích, např. resekce nádoru, je plně při vědomí, komunikující a jeho řeč je průběžně testována. Takto se operatér může vyhnout kritickým strukturám mozku a při odstranění nádoru minimalizovat riziko poškození řečových center. Dostupné online zde.

 

 

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec, profesor Josef Syka, v roce 1998 a v současnosti ho pořádá Akademie věd České republiky a celý týdenní program a veškeré informace najdete na jejich webu.