Loni v březnu evidovala Ostravská univerzita (OU) 9 323 přihlášek ke studiu, letos je to už 10 893 a je pravděpodobné, že čísla ještě porostou. Zvýšený zájem o studium zaznamenaly všechny fakulty Ostravské univerzity. Za každou podanou přihlášku se pak OU zavázala zasadit strom.

Skokanem v přihláškách ke studiu je Fakulta umění, kde zaznamenali navýšení o 84 %. Na zvýšeném zájmu se mimo jiné podepsaly nové studijní programy, kterými jsou Produkce v kulturních a kreativních odvětvích, Komorní hra a Grafický design a vizuální komunikace. „Jsem rád, že jsme na Fakultě umění rozšířili portfolio nových studijních programů, které oslovily letošní zájemce o studium. Programy jsou v mnohém unikátní a určitě si zaslouží pozornost. Netratily ale ani obory, které na Fakultě umění už roky vyučujeme,“ uvádí děkan Fakulty umění František Kowolowski.

Přibylo také zájemců o studium na Lékařské fakultě, která měla k březnu o šest stovek více uchazečů než loni. „Rostoucí křivka zájmu o naši Lékařskou fakultu svědčí o kvalitě nabízených studijních programů. Naše fakulta je poměrně mladá, a i díky tomu velmi dynamická s garancí dalšího rozvoje a individualizovaným přístupem. Věřím, že to takto vnímají i studenti a své pozitivní zkušenosti si nenechávají jen pro sebe,“ říká děkan Lékařské fakulty OU Rastislav Maďar.

Velký zájem je tradičně o Pedagogickou fakultu (PdF), která si letos připsala nárůst přihlášek o 16 %. I zde na tom mají podíl nově otevřené studijní programy. „Zvýšený zájem o studium na naší Pedagogické fakultě je zřejmě vyvolán atraktivitou učitelského povolání, ale také novými studijními programy, které otevíráme v souvislosti s novým Univerzitním zázemím sportu a behaviorálního zdraví,“ vysvětluje zájem o studium děkan PdF, Daniel Jandačka. „Navíc jsme měli skvělou podporu jak Centra marketingu a komunikace OU, tak nově vzniklého oddělení PR na PdF. Jsme rádi, že je zájem o pedagogické studijní programy, protože je čím dál tím jasnější, že právě naši absolventi mohou sehrát klíčovou úlohu v transformaci našeho regionu směrem ke vzdělané a sociálně přívětivé společnosti,“ doplňuje Jandačka.

Více přihlášek ke studiu přijala také Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií a Přírodovědecká fakulta. A ačkoliv tomu doba příliš nenahrává, přibyl také počet uchazečů ze zahraničí; zájemci se hlásí ze Slovenska, Ruska, Běloruska nebo Kazachstánu.

Počty potenciálních studentů každopádně i dále porostou. Na většině fakult je totiž možné aktuálně stále podávat přihlášky. Velkou škálu nabízí Přírodovědecká fakulta, kde jsou k dispozici studijní programy, jako je Politická a kulturní geografie, Ochrana a tvorba krajiny nebo studium matematiky v kombinaci s chemií, informatikou nebo fyzikou. Otevřené jsou i programy jako Radiologická asistence na Lékařské fakultě nebo Sociální práce na Fakultě sociálních studií. Všechny programy, na které si lze aktuálně podat přihlášku, najdete na webu Ostravské univerzity.

Na OU studuje každým rokem okolo 10 000 studentů a díky unikátnímu složení fakult (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů. Není však jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění, zapojuje se do života v Ostravě a pomáhá jí měnit svou tvář z průmyslového centra na studentské město.