Vyšlo další číslo Krásné Ostravy

Autor: , 21. 3. 2015

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vydal další číslo bulletinu Krásná Ostrava a při té příležitosti okrášlil obchodní dům jednoho z nejvýznamnějších architektů a urbanistů meziválečného Československa Bohuslava Fuchse, který stojí na Masarykově náměstí v Ostravě. Do výlohy této cenné Fuchsovy realizace vyvěsil také naučnou cedulku.


Martin Tomášek a Martin Strakoš při názorné ukázce jednotlivých fází pohybu koblihy letící z bodu A do bodu B. Foto: Monika Horsáková

Křest 1. čísla letošního ročníku bulletinu proběhl 20. března 2015. Co v něm najdete? Na jaře si Ostrava připomíná několik výročí, a to jak historických, tak uměleckých. Tématu druhé světové války se v novém čísle bulletinu Krásná Ostrava věnuje článek historika Ondřeje Koláře o školství v okupované Ostravě, připomeneme vítkovickou rodačku, židovskou básnířku Ilse Weber, která zemřela v koncentračním táboře, kurátor Martin Mikolášek objevně a možná pro mnohé trochu provokativně nahlédne na dílo Heleny Salichové. V dubnu uplyne pět let od smrti ostravského spisovatele Jana Balabána. V tomto čísle Krásné Ostravy najdete texty jeho blízkých přátel.

Svými aktivitami i články by okrašlovací spolek mimo jiné rád narušil jedno klišé. Ostrava je často vnímána jen jako „ocelové srdce republiky“. V novém čísle najdete hned několik článků, které naopak ukazují Ostravu jako důležité duchovní centrum. V novém čísle píše o náboženských hnutích v Ostravě historik Martin Jemelka, mariánský kult v našem městě sleduje Pavel Březinský.

Okrašlovací spolek se také již od svého založení věnuje mapování soch a děl ve veřejném prostoru. Na konci letošního roku spustí Databázi ostravských soch a děl ve veřejném prostoru, včetně interaktivní i tištěné mapy. Malou ochutnávkou, co všechno v mapě najdete, je článek Jakuba Ivánka o sochách v Ostravě-Hrabůvce.

V novém čísle najdete i mnoho dalších článků a obrazových příloh. Bulletin je k dostání na vyžádání v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia v Ostravě, v Praze pak v knihkupectví klubu Za starou Prahu v Juditině věži.

Obálka jarního čísla Krásné Ostravy

Obálka jarního čísla Krásné Ostravy