VII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Autor: Marie Duhanová , 16. 3. 2017

Dne 11. května 2017 se v prostorách Lékařské fakulty OU uskuteční VII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity.


Konference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů v pregraduálním i postgraduálním studiu.

Autoři vítězných příspěvků v jednotlivých sekcích opět získají finanční a věcné ocenění.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na oddělení VaV Lékařské fakulty OU, na tel. č. +420 553 461 717, +420 553 461 718 nebo na mailu researchmed@osu.cz.

Srdečně Vás zveme.

Těšíme se na Vaši účast!