Úspěch mladých vědců na mezinárodní konferenci EUSFLAT 2017

Autor: , 10. 10. 2017

První cenu v soutěži na detekci hran v obraze získali mladí vědci z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.


Pracovní skupina na zpracování obrazu (working group on image processing) společenství EUSFLAT (European society for fuzzy logic and technology) organizovala při konferenci EUSFLAT 2017 pořádané v polské Varšavě soutěž “EUSFLAT 2017 Competition on Edge Detection” na detekci hran v obraze. Hrany jsou v obrazu (tedy například na fotografii) reprezentovány výraznými přechody v barvě nebo její sytosti a slouží jako základ mnoha algoritmů zpracování obrazu v počítačovém vidění. Cílem soutěže bylo navrhnout algoritmus, který určí v obrazu polohu těchto hran tak, aby se v co největší míře shodovala s tzv. ground true, tedy s informací, která byla dodána např. lidským expertem a lze ji považovat za pravdivou. Pro zadání soutěže byla vytvořena sada obrazů, kdy pro každý byly nejdříve ve specializovaném počítačovém programu do prostoru umístěny objekty se známými hranami a teprve poté byla takto připravená scéna vykreslena do výsledných obrazů. Sada takto vykreslených obrazů sloužila jako zadání pro soutěžící, zatímco původní zachycení scény reprezentovalo správné řešení- ground true.

Soutěže se účastnily týmy napříč Evropou. Vítězný algoritmus, jenž poskyt ohodnocení hran nejvíce shodné s ground true obrazy, byl vyvinut duem ze skupiny zaměřené na zpracování obrazu z ÚVAFM, doktory Petrem Hurtíkem a Markem Vajglem. Jejich přístup je založený na alternativní reprezentaci obrazu – “fuzzy obrazem”, jehož autorem je první ze jmenovaných a který byl také dílčí části jeho dizertace. Fuzzy reprezentace obrazu umožňuje lépe zachytit vazby jednotlivých sousedících pixelů v obrazu a vnímat tak obraz obdobně, jako jej vnímá člověk. Přístup založený na této reprezentaci, který autoři představili, nejen že zvítězil s velkým náskokem kvalitativně, ale také své rychlosti zpracování umožňuje zpracovávat stovky obrazů za vteřinu.

V rámci stupně vítězů se na třetím místě umístil také doktorand katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Vojtěch Molek, který se specializuje na použití hlubokých neuronových sítí, které aplikoval i v této soutěži. Vzhledem k tomu, že jeho samostatná vědecká práce jako doktoranda pouze začíná, je umístění skvělým výsledkem a překonalo  renomované mezinárodní týmy s účastí profesorů. Všem oceněným srdečně blahopřejeme.