Tištěné i elektronické aneb jak pro vás získáváme dokumenty do fondu Univerzitní knihovny?

Autor: Denisa Tkačíková , 28. 8. 2020

Univerzitní knihovna OU zajišťuje pro potřeby studentů a akademiků přístup k české i zahraniční odborné literatuře. Naše knihovna disponuje nejen knihami, odbornými časopisy či audioknihami, ale také prestižními databázemi, online časopisy a e-knihami, které jsou stále více využívány.

Nejvíce dokumentů je každoročně získáno nákupem, a to buď z prostředků knihovny, nebo jednotlivých univerzitních pracovišť (zejména z grantů). Sama knihovna pak nakupuje především nové české odborné tituly, jak tištěné, tak elektronické. Pravidelně dokupuje také velmi žádané dokumenty (včetně antikvariátních kusů) a zpřístupňuje databáze elektronických knih a časopisů.

Zaměstnanci zadávají návrhy na zakoupení dokumentů z prostředků svých pracovišť prostřednictvím KNOS (knihovní objednávková služba). Přes tuto službu probíhá i objednávání předplatného časopisů, které je nutné na podzim každoročně obnovit. Návrhy jsou pak zpracovány oddělením akvizice, je provedena objednávka přes ekonomický systém Magion, dokumenty jsou zakoupeny, zkatalogizovány a následně již připraveny k vypůjčení.

Další tituly získáváme darem, výměnou na základě smluv s českými i zahraničními institucemi a knihy z produkce Ostravské univerzity pak formou povinných výtisků.

Pokud jste student a nějaký titul vám v našem fondu chybí, uvítáme váš tip na nákup, který zadáte jednoduše přes stránky našeho katalogu v záložce Tipy na nákup“.

V roce 2020 jsme pro vás zatím získali 2 109 monografií a předplácíme cca 220 různých časopisů, z toho 48 ze zahraničí. Asi 150 časopisů jde do studoven, ostatní odebírají akademičtí i neakademičtí pracovníci na své jméno.

Pokud jste si vyzkoušeli během pandemie přístup k e-knihám a ocenili jejich výhody jako dostupnost odkudkoli a kdykoli, možnost prohledávání textu, stahování stránek apod., máme pro vás v trvalém nákupu přes 11 tisíc e-knih, z toho zhruba polovina je českých. Novinkou tohoto roku je předplatné kolekcí e-knih z produkce nakladatelství Grada, Karolinum a dalších, které jsou dostupné přes Bookport.cz. Zároveň nabízíme přístup do 23 odborných databází a do multivyhledávače EDS, čímž se vám otevírá prostor k získání velkého množství informací a plnotextových dokumentů pro vědu, výzkum a studium.

Pokud jako akademik uvažujete o zakoupení elektronické knihy, objednat ji můžete stejným způsobem jako knihy tištěné, tedy přes KNOS. Do knihovního fondu lze zakoupit e-knihy, které mají institucionální licenci. U zahraničních odborných knih je nabídka velmi bohatá. Můžete požadovat jednotlivý titul (a to většinou pro 1, 3 či neomezený počet uživatelů současně), nebo zakoupit výhodně celou kolekci oborově zaměřených knih. Stále se rozrůstá i nabídka českých odborných e-knih.

Chcete poradit? Kontaktujte prosím paní Bc. Šárku Kosteckou (e-knihy) nebo Mgr. Denisu Tkačíkovou (tištěné dokumenty). Zjistíme možnosti a podmínky zakoupení a cenové nabídky na požadované tituly či kolekce.

Od letošního roku navíc kleslo DPH na elektronické knihy z 21 % na 10 %, můžete tak nyní nakupovat výhodněji.

Vaše Univerzitní knihovna