Tajemství hlasu: rétorika a hlasová hygiena (nejen) pro (budoucí) učitele

Autor: , 22. 4. 2018

Workshop proběhne ve středu 25. dubna 15.00-16.30 v Centru PANT. Už nikdy výuka beze smyslů! :)


Workshop zaměřený na techniku práce s hlasem a praktický rozvoj komunikačních dovedností využitelných jak ve škole, tak i na veřejnosti povedou Eva Moravčíková (EDUCAnet Ostrava) a Martin Tomášek (Ostravská univerzita).

Těšíme se na viděnou a na Vaše zkušenosti s tímto při přípravě učitelů víceméně opomíjeným tématem.