Studentky OU se zapojily do dobrovolnického programu

Autor: , 14. 6. 2015

Na základě spolupráce doktorky Ivy Kuzníkové z Fakulty sociálních studií a vedoucí úseku sociálních pracovnic Fakultní nemocnice Ostrava paní Marie Karáskové byl zrealizován projekt, díky němuž získala Klinika Hematoonkologie FNO potřebné dobrovolníky.


Dne 5. 6. 2015 se na hematoonkologii konalo první setkání studentek s koordinátorkou dobrovolníků FNO paní Marií Karáskovou a vrchní sestrou kliniky, paní magistrou Kateřinou Hašovou. Studentky získaly základní informace o tradici dobrovolnictví na zdejším oddělení a mohly si ho také prohlédnout.

Školení dobrovolníků zajišťuje koordinátorka dobrovolnického hospicového centra Charity Ostrava paní bakalářka Jana Camfrlová. Studentky si již pod jejím vedením vyzkoušely různé modelové situace navazování kontaktu s pacienty, kteří se nacházejí v různých fázích reakce na závažnou diagnózu.

Šest studentek oboru Zdravotně sociální pracovník na sebe vzalo nelehký úkol. Rozhodly se svůj volný čas věnovat pomoci hospitalizovaným lidem s vážným onemocněním, kterým budou nablízku, nabídnou jim kávu nebo čaj a budou si s nimi povídat a naslouchat.

Patří jim velký obdiv!

Související články: