Stefan Milkov na Dole Michal

Autor: Tomáš Koudela , 6. 6. 2018

Zveme Vás na vernisáž výstavy Stefan Milkov: Milk of Coal, která proběhne 6. 6. v Cechovně Dolu Michal v 18.00. Milkov je zároveň patronem výstavy závěrečných prací studentek Petronely Bencové a Ivety Šafránkové z Ateliéru Malby 1 FU OU


Stefan Milkov se narodil 9. 3. 1955 v Bohumíně. V letech 1971–1974 studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. V letech 1976–1982 studoval v ateliéru sochařství na vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1987–1991 byl členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Žije a pracuje v Praze.

Sochařské dílo Stefana Milkova je již od poloviny 80. let důležitou součástí tvůrčího nasazení nově se rodící generace postmoderních umělců. Ještě za studií na Umprum se spřátelil s Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou a společně v roce 1987 zakládají výtvarnou skupinu Tvrdohlaví.

V měsíci červnu roku 2018 se na Dole Michal ve městě uhlí bez uhlí – v Ostravě – koná přehlídka obrazů a soch Stefana Milkova pod názvem Milk of Coal. Milkov je bohumínský rodák a na šachtě, před odchodem na studia do Prahy, také nějaký čas pracoval.

Jak všichni víme, návrat domů jako autentický konstrukt bytostného pohybu v čase je zatím možný jenom v díle básníkově, i proto jen letmé nahlédnutí do výtvarného ingenia Stefana Milkova představeného pár informacemi v tomto článku, vnímejme především jako pozvánku na samotnou výstavu, kde Vás básník hmoty prostoru a barvy vyzve k tomu, abyste se během měsíce června stali součástí jeho vizuální kontemplace o skutečnostech existenciálně nejvypjatějších – bytí a času.

Původní kurátorský koncept výstavy Milk of Coal vycházel z tezí – návrat domů – umělec je básníkem. V průběhu příprav bylo od doslovnosti tohoto záměru upuštěno, avšak ne úplně. Meditativní rovina nově zformulovaného rámce ostravské prezentace tvorby Stefana Milkova se stala novou autoritou ustavující výtvarná díla a výstavní prostředí do vzájemně harmonického celku, jehož signifikantními znaky jsou bytí a čas – jedno co platí pro mnohé tady a teď. „Znak sám vždy ono ukazované jest.“ [Martin Heidegger, Bytí a čas]

Milkov

Cechovna Dolu Michal, Ostrava

Vernisáž: 6. 6. 2018 v 18.00

Kurátor výstavy Stefan Milkov: Milk of Coal: Tomáš Koudela

Výstava potrvá do 6. 7. 2018, u příležitosti výstavy vyjde tištěný katalog.

Výstavu organizuje Důl Michal ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF OU.

 

Šafránková/Bencová

Řetízková šatna Dolu Michal, Ostrava

Vernisáž: 6. 6. 2018 v 18.00

Kurátor výstavy No problema (Petronela Bencová, Iveta Šafránková): Ivo Sumec

Výstava potrvá do 21. 6. 2018.

Výstavu organizuje Důl Michal ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF OU a Ateliérem malby 1 FU OU.

Otevřeno: Út–Ne 9.00–16.00
Vstupné: 20|30
www.dul-michal.cz