Od 8. září 2020 se provoz Ostravské univerzity řídí Univerzitním semaforem.

Návrat do škol: od středy 18. listopadu se do škol vracejí žáci 1. a 2. ročníků základních škol. Ve středu 25. listopadu se vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka do 20 žáků. Ostatní žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení bude první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat v turnusech po týdnu.

V obchodech je od 18. 11. prodloužena možnost prodejní doby až do 21 hodin, v provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy.

aktualizováno 19.11.2020

Od středy 28. října začne platit zákaz vycházení po 21. hodině, obchody budou muset zavírat nejpozději ve 20 hodin a v neděli mít zavřeno úplně.

aktualizováno 27.10.2020

Od středy 21. října je přikázáno nošení roušek ve vnitřních prostorách, ve veřejné dopravě a na jejích zastávkách a nástupištích, v autech (s výjimkou rodinných příslušníků) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Od čtvrtka 22. října 6.00 hodin platí zákaz volného pohybu osob a zákaz maloobchodního prodeje (s výjimkami).

aktualizováno 21.10.2020

Od středy 14. října se opět zpřísňují dosavadní omezení. Na jednom místě se nesmí shromáždit více než 6 lidí, restaurace smí obsluhovat jen přes okénko a na distanční výuku přecházejí i základní školy.

aktualizováno 14.10.2020

Od pátku 9. října a od pondělí 12. října platí další opatření, kterým se pozastavují veškeré volnočasové a kulturní aktivity.

aktualizováno 09.10.2020

Od 5. října platí po dobu 30 dnů na území ČR nouzový stav.

Od 5. do 18. října platí omezení hromadných akcí.  Jsou zakázány hromadné akce uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20 lidí. V restauracích může být maximálně šest lidí u jednoho stolu. Na dva týdny se uzavřou střední školy v regionech označených na semaforu rizika nákazy covidem červeně nebo oranžově. Divadla a kina mohou dál hrát až pro 500 lidí, jsou ale zakázány přestávky na občerstvení. Sportovních akcí organizovaných sportovními svazy se mohou účastnit pouze sportovci a další nezbytné osoby v celkovém počtu maximálně 130 osob.

aktualizováno 05.10.2020

Od 24. září se rozšíří protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních. Opatření platí zatím do 7. října.

aktualizováno 24.09.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě zakazuje od 23. září do 31. října osobní přítomnost studentů vysokých škol na výuce. Výjimkou jsou individuální návštěvy knihoven, konzultace, zkoušení a praxe.

Mimořádné opatření KHS nařizuje mít ochranu dýchacích cest na venkovních akcích s účastí nad 100 osob.

aktualizováno 22.09.2020

Od čtvrtka 10. září budou roušky povinné ve všech vnitřních prostorách v celé ČR.

aktualizováno 09.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření, která budou platit od 1. září:

Ve veřejné dopravě budou opět povinné ochranné prostředky dýchacích cest. Pro hromadné akce bude platit omezení maximálně 1 000 osob, koná-li se akce venku, a 500 osob, koná-li se akce uvnitř. Omezen bude také provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

aktualizováno 21.08.2020

Od 14. srpna 12.00 hodin se ruší povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě. Zmírnění platí pro celý Moravskoslezský kraj s výjimkou okresu Frýdek-Místek.

Na Bruntálsku, Krnovsku a Rýmařovsku nyní platí pouze celostátní opatření. Na Ostravsku, Opavsku, Novojičínsku a na Karvinsku jsou nařízena dílčí opatření, např. provozovatelé obchodů musí zajistit pravidelnou dezinfekci nákupních košíků, vedení nemocnic musí zajistit testování všech přijímaných pacientů apod. Tato opatření platí nadále i na Frýdecko-Místecku, navíc tam lidé stále musejí nosit roušky ve všech budovách mimo své bydliště a v prostředcích hromadné dopravy. Platí dál i kapacitní omezení vyhlášená pro koupaliště.

aktualizováno 14.08.2020

Od 3. srpna platí ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká osob přijíždějících do ČR ze zahraničí.

aktualizováno 05.08.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR  zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Tisková zpráva

aktualizováno 28.07.2020

Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Od 24. července platí mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost.

Kompletní verze Mimořádné opatření č. 16/2020

Pro pro území obcí Bruntál, Krnov, Rýmařov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost platí mírnější nařízení.

Kompletní verze Mimořádné opatření č. 17/2020

aktualizováno 23.07.2020

Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro celé území Moravskoslezského kraje

Od pátku 17. července platí mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro celé území Moravskoslezského kraje.

Opatření nařizuje například:

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců.

Zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny, je-li to možné.

Přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
Kompletní verze Mimořádné opatření č. 15/2020

aktualizováno 18.07.2020

Od 1. července nastane zrušení plošné povinnosti nosit roušku ve všech venkovních i vnitřních prostorech.
Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni. V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné nošení roušky přes nos a ústa při jízdě v taxislužbě, na vnitřních hromadných akcích, na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiné osoby, v prostorech kin, v divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, v prostorech zdravotních a sociálních zařízení. Ochranu nosu a úst budou mít dále povinnou zaměstnanci služeb péče o tělo např. kadeřníci/e, dále zaměstnanci zařízení stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu s klienty na vzdálenost do 1,5 metru a bez jiné ochrany, např. bariéry z plexiskla na pultu.
Od pondělka 22. června se navyšuje kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob, povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti a ruší se také rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Provozy se tak navrátí ke svému běžnému provozu.
U přijímacích zkoušek na vysoké školy budou od 19. června uchazeči moci za podmínky nošení roušky sedět ve vzdálenosti bližší než 2 metry. Na konci školního roku si všichni žáci budou moci osobně přijít pro vysvědčení.
Od 15. června není povinné používat roušky ve venkovních prostorech ani tam, kde jsou dvě osoby v blízké vzdálenosti. Povinnost používání roušek ale platí při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorách, pokud zde dochází ke kontaktu osob ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. Nadále však ještě zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy.
aktualizováno 18.06.2020
Ministerstvo zdravotnictví s platností od 26. května zrušilo vyhrazenou prodejní dobu pro seniory. Nošení roušek je nadále povinné ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Od 8. června se budou moci do škol dobrovolně vrátit i žáci 2. stupně základní školy a středních škol nebo konzervatoří a studenti vyšší odborné školy, a to ke konzultacím či třídnickým hodinám. Pro všechny platí, že žáci a studenti musí tvořit skupiny o nejvýše 15 jedincích.
aktualizováno 01.06.2020
Vyjádření hejtmana Ivo Vondráka k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v Dole Darkov
„S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Dole Darkov jsme rozhodli o opatřeních, jejímž cílem je zajistit maximální ochranu občanů z rizikových skupin. S okamžitou platností byl vyhlášen zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče. Tento zákaz platí v organizacích Moravskoslezského kraje, jako jsou nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení.
S koncem nouzového stavu není v kompetenci hejtmana ani krizového štábu opatření nařídit plošně na celém území regionu, veškeré kompetence jsou na Krajské hygienické stanici, přesto toto opatření doporučujeme i ostatním zřizovatelům a poskytovatelům v regionu.
Situaci ve společnost OKD sledujeme, bude se jí zabývat také Krizový štáb Moravskoslezského kraje, který zasedá v pondělí 25. května 2020. Po konzultaci s covid týmem při Ministerstvu zdravotnictví České republiky jsme se rozhodli, že další případná opatření vyplynou z výsledků víkendového plošného testování ve společnosti OKD. Pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace, připravujeme se na možnost vyhlášení stavu nebezpečí. Díky tomuto kroku bych jako hejtman získal kompetence nařizovat krizová opatření na území kraje, která by mohla pomoci řešit aktuální epidemiologickou situaci.“
aktualizováno 21.05.2020
Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření ke zvládnutí epidemie covid-19.
Část z nich tvoří prodloužení stávajících omezení, které muselo ministerstvo po skončení platnosti nouzového stavu prodloužit vlastním nařízením. Nově však bude platit s účinností od úterý 19. května další dílčí rozvolnění v otázce nošení roušek (např. ji nebudou muset nově používat zaměstnanci v kancelářích, pokud sedí alespoň dva metry od sebe).
Po 25. květnu, kdy je v plánu poslední velká vlna uvolnění mimořádných opatření, by mělo platit například, že na hromadné akce může přijít až 300 osob, otevřou se i vnitřní prostory restaurací, ale jen do 23 hodin, a obnoví provoz hotelů, bude možné chodit na prohlídky hradů a zámků a do práce se budou moci pustit i tatéři. Všichni přitom budou muset splnit přísná hygienická opatření, která stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. S omezením budou opět povoleny i návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a do škol se budou moci dobrovolně vrátit i žáci prvních ročníků základních škol.
aktualizováno 19.05.2020
Od 12. května platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje další výjimky z povinnosti nosit roušky.
Nově je nebudou muset mít žáci a studenti u přijímacích zkoušek a státních zkoušek a členové zkušebních komisí, pokud mezi sebou zachovají odstup alespoň 1,5 metru a u přijímaček nebude v místnosti více než 15 osob. Při dodržení stejných podmínek nebudou roušky nutné ani při denní výuce na jednoletých kurzech cizích jazyků nebo při poskytování poradenských služeb. Výjimku z povinnosti nosit roušky dostanou i pacienti a zdravotničtí pracovníci, pokud je to potřebné pro poskytování zdravotní péče. Další vlnu rozvolňování nošení roušek naplánovalo Ministerstvo zdravotnictví na pondělí 25. května. Od tohoto data bude nošení roušek povinné pouze ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště a v prostředcích veřejné dopravy. Na všech ostatních místech bude nutné roušku nasadit v případě, kdy se v blízkosti do dvou metrů budou vyskytovat jiné osoby s výjimkou členů domácnosti.
aktualizováno 12.05.2020
Vláda schválila další návrhy na pomoc podnikatelům, od 11. května se rozjede přeshraniční osobní hromadná doprava.
Vláda zrušila svůj předchozí zákaz, takže vlaky a autobusy budou moci jezdit do zahraničí a zpět bez omezení. Omezena zůstává pouze letecká doprava, která bude stále možná pouze přes letiště Václava Havla Praha. Ke stejnému datu se rozvolňují i dosavadní pravidla pro překračování hranic. Zmírní se i pravidla pro vstup cizinců do České republiky, pro všechny nicméně bude platit povinnost předložit při vstupu potvrzení o absolvování testu na nemoc covid-19.
Vláda rovněž rozhodla od 11. května zrušit uloženou pracovní povinnost studentům vysokých škol.
Souhlasila i s dalšími výjimkami v nošení roušek od 5. května, a to pro učitelky v mateřských školách, pro děti, žáky a studenty a pedagogické pracovníky během vyučování ve školách. Povoluje také výjimku na dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů.
aktualizováno 06.05.2020
Vláda schválila doplněná a upřesněná pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května.
Do již schváleného scénáře vláda přidala například povolení činnosti muzeí a galerií, kin, divadel, cirkusů a podobných provozů, pokud dodrží stanovené limity a omezení. Pro tyto, ale i pro sportovní, náboženské, spolkové a další veřejné akce a také pro svatby či trénink sportovců bude platit omezení počtu zúčastněných osob na sto ve stejný čas a budou muset splnit řadu hygienických podmínek včetně dodržování alespoň dvoumetrového odstupu mezi lidmi.
Částečně otevřít budou moci od 11. května také základní, střední a umělecké školy.
Kromě již předem oznámených maturitních ročníků a závěrečných ročníků konzervatoří a vyšších odborných škol, individuální výuky například v jazykových školách a školní docházky ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech budou moci do školy vyrazit i děti z devátých ročníků základních škol za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Pro všechny typy výuky včetně vysokoškolské pak bude platit omezení, že v jedné třídě či skupině nesmí být více než 15 osob.
aktualizováno 04.05.2020
Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 17. května.
aktualizováno 29.04.2020
Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna schválila rychlejší scénář uvolňování karanténních opatření.
Od pátku 24. 4. byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí 27. dubna budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.
Od pondělí také platí také nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.
aktualizováno 24.04.2020
Vláda potvrdila částečné uvolnění některých opatření od pondělí 20. dubna.
Ze zákazu jsou nově vyňaty venkovní trhy a tržiště, své provozovny bude moci otevřít většina řemeslníků, na fakulty budou moci studenti závěrečných ročníků vysokých škol. Budou se moci konat malé svatby a na venkovní hřiště se budou moci k tréninku vrátit profesionální sportovci. Od 27. dubna pak bude platit rovněž výjimka ze zákazu volného pohybu pro účast na bohoslužbě.
Mimořádné opatření vlády upravuje podmínky, za nichž se od 20. dubna částečně obnovuje prezenční výuka na vysokých školách.
Nově je povolena osobní účast studentů v závěrečném ročníku studia na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací za přítomnosti nejvýše 5 osob, na klinické a praktické výuce a praxi a také individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury.
Student se uvedených činností smí zúčastnit za podmínky, že je bez akutních zdravotních potíží, že u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou, že nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření a že poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.
aktualizováno 17.04.2020
Dopravní podnik Ostrava chystá postupný návrat k běžnému provozu.
Tento týden už na některých tramvajových linkách zrušil kapacitní omezení, 1. května na všech tramvajových linkách obnoví provoz a 7. května provoz na většině autobusových linek. Od 4. května podnik znovu otevře všechny své prodejny.

aktualizováno 16.04.2020

Proběhla tisková konference ministra školství Roberta Plagy a koordinátora epidemiologického týmu Rastislava Maďara k uvolňování opatření ve školství.

Vláda projednala návrh postupného uvolňování mimořádných opatření.

Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností

aktualizováno 15.04.2020

Vláda prodloužila nouzový stav na území celé České republiky do čtvrtka 30. dubna.
Nouzový stav kvůli ohrožení zdraví obyvatel epidemií nového typu koronaviru platí v Česku od 12. března od 14:00 a měl vypršet v sobotu 11. dubna. Kabinet o možnost prodloužit nouzový stav musel požádat Sněmovnu, která s tím vyslovila souhlas v úterý 7. 4.

aktualizováno 09.04.2020

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 30. dubna.

aktualizováno 08.04.2020

Vláda přistoupila k částečnému uvolnění protiepidemických opatření.

Od 7. dubna umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, 9. dubna budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech (kromě pendlerů budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů).

aktualizováno 07.04.2020

Do Ostravy dorazily rouškomaty – automaty na ochranné pomůcky.

Celkem na 21 místech v Ostravě budou od 7. dubna k dostání klasické roušky, respirátory třídy FFP2, ochranné rukavice i dezinfekce z automatu.
aktualizováno 06.04.2020

Vláda požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy až do 11. května.

Nouzový stav vyhlásila vláda 12. března na dobu 30 dnů. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může vláda nouzový stav za třicetidenní hranici prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. To o tom bude hlasovat na mimořádné schůzi svolané na 7. dubna.
Prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné prostředky, smějí být od čtvrtka 06:00 otevřené.

Zákaz prodeje se nově nevztahuje ani na prodej potravin v obchodech, kde lze oddělit sekci potravin od ostatních částí, například prodeje textilu. Týká se to například takzvaných smíšených zboží.

aktualizováno 02.04.2020

Od 31. března do 12. dubna platí aktualizované Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

Určuje výjimky, za nichž je v současnosti možno přicestovat či vycestovat, a nařizuje povinnou dvoutýdenní domácí karanténu všem, kdo se vracejí ze zahraničí – bez ohledu na to, z které země.

aktualizováno 01.04.2020

V ostravské městské hromadné dopravě začnou od 1. dubna platit další omezení.

Trolejbusy budou ve všech dnech jezdit podle nedělních jízdních řádů, nepojedou tramvajová linka 10 a některé autobusové linky. Další tramvajové a autobusové linky budou mít omezený provoz.

aktualizováno 31.03.2020

Vláda opětovně prodloužila omezení volného pohybu, a to do 11. dubna.
Totéž platí i pro zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, uzavřeny zůstanou i restaurace. Dosud vše platilo do 1. dubna.

Přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly konat prezenčně nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je ale měly mít možnost organizovat i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Vyplývá to z návrhu zákona, který dnes schválila vláda. Školy by také mohly prodloužit akademický rok a mohly by studentům odpustit poplatky za příliš dlouhé studium. Předpis musí ještě posoudit Parlament.

aktualizováno 30.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření o výjimkách z uzavření obchodů.
Z něho vyplývá, že od pátku 27. 3. od 6 hodin se zákaz maloobchodního prodeje přestane vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Omezeny nebudou ani myčky automobilů.

aktualizováno 26.03. 2020

Senát beze změn schválil všechny předpisy, které již včera prošly Poslaneckou sněmovnou, a od kterých si vláda slibuje zmírnění dopadů koronavirové krize. Po podpisu prezidenta tedy začnou platit. Jde o pozastavení elektronické evidence tržeb, rozšíření ošetřovného, odpuštění části záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ a změny termínů zkoušek na středních školách.
Nejvýše ve skupinkách po dvou mohou být lidé od úterý v Česku na veřejně dostupných místech (s výjimkou členů domácnosti, při výkonu povolání, pohřbů a podnikatelské činnosti). Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které prodloužilo a rozšířilo dřívější omezení volného pohybu v Česku.

aktualizováno 25.03. 2020

Poslanecká sněmovna potvrdila stav legislativní nouze.
Ten umožní při aktuální krizi zrychlené projednávání zákonů a vládních opatření. Legislativní nouze bude platit po celou dobu nouzového stavu, který vyhlásila vláda 12. března na 30 dnů.
Vláda schválila další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ.
Vláda se rovněž zabývala problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Zájemci o tuto práci si budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Po návratu do ČR se budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.
aktualizováno 24.03. 2020
Vláda prodloužila mimořádná opatření až do 1. dubna 6:00 hodin.

I nadále tak platí omezení volného pohybu osob, uzavření restaurací, maloobchodního prodeje či provozoven služeb nebo omezená otevírací doba úřadů.
Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00.
Opatření nyní nebude platit v menších obchodech do 500 metrů čtverečních.

aktualizováno 23.03. 2020

Tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR týkající se jednotných přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek a maturit

aktualizováno 23.03. 2020

Vláda rozhodla o zpřísnění pravidel pro přeshraniční práci
Od soboty 21. března pendleři budou muset nově při překračování hranic předložit speciální, k tomu určený dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka, který při odjezdu i návratu potvrdí policie a bude sloužit k prokazování četnosti a pravidelnosti překračování hranice. Formulář bude ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na hranicích.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda schválila návrh na prodloužení vyplácení ošetřovného po dobu nouzového stavu, peníze dostanou i OSVČ
Vláda se rozhodla mimořádným návrhem zákona změnit časovou platnost vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda schválila cílený program podpory zaměstnanosti
Smyslem programu Antivirus je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda přijala opatření k vyčlenění lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19
Vláda nařídila, že všechna zařízení akutní lůžkové péče musí povinně vyčlenit kapacitu pro tyto případy. Celkem by mělo být v této fázi připraveno pro vážně nemocné pacienty v ČR 400 lůžek s ventilací a dalších 400 lůžek s kyslíkovou podporou. Vláda také vzala na vědomí mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým se až na výjimky zakazují návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a všem poskytovatelům pobytových sociálních služeb a všem odlehčovacím sociálním službám. V praxi to znamená konec výjimky pro přítomnost otců u porodů.
aktualizováno 21.03. 2020
Do Moravskoslezského kraje dorazily respirátory třídy FFP2 z Číny
Dodávka 52 302 respirátorů FFP2 je určena pro primární zdravotnickou péči, Obdrží je praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a zubaři.
aktualizováno 21.03. 2020
Vláda schválila zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků
Ministerstvo zdravotnictví bude dodávat hlavně páteřním nemocnicím, záchrankám a krajským hygienickým stanicím. Ministerstvo vnitra bude realizovat distribuci státním i nestátním subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv, realizovat operativně distribuci ochranných prostředků občanům České republiky, a to prostřednictvím České pošty nebo samosprávy nebo jiným způsobem.
aktualizováno 21.03. 2020
Moravskoslezský kraj spustil dobrovolnický portál Spolu to dáme
Lidé na tomto portále mohou nabízet a využívat dobrovolnickou pomoc.
aktualizováno 21.03. 2020
Vláda odložila spouštění přechodu na televizní standard DVB-T2 
Platí pro oblasti, kde k přechodu ještě nedošlo.
aktualizováno 21.03. 2020
Vláda změnila původně vyčleněný čas pro nakupování pro seniory
Po jednom dni vláda změnila čas nakupování speciálně vyčleněný pro seniory. Nově je pro ně vyčleněn čas mezi 7 a 9 hodinou ranní.
Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin
Zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nařídil všem cestujícím povinně nosit roušky, či si jakýmkoli způsobem zakrývat ústa a nos

V souladu s usnesením vlády hejtman nařídil všem cestujícím, kteří jezdí hromadnými dopravními prostředky, městskou hromadnou dopravou, autobusy, vlaky povinně nosit roušky, či si jakýmkoli způsobem zakrývat ústa a nos. Povinnost používat tyto ochranné prostředky ve veřejné dopravě v regionu platí do 24. března.

Vláda rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území České republiky
Zákaz volného pohybu s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest platí od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00
Vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav
Nouzový stav ČR je vyhlášený od 12. března od 14 hod. na dobu 30 dnů.