Sledujeme pro vás aktuální vládní a krajská opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Autor: , 20. 3. 2020

Vláda požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy až do 11. května.

Nouzový stav vyhlásila vláda 12. března na dobu 30 dnů. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může vláda nouzový stav za třicetidenní hranici prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. To o tom bude hlasovat na mimořádné schůzi svolané na 7. dubna.

Prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné prostředky, smějí být od čtvrtka 06:00 otevřené.

Zákaz prodeje se nově nevztahuje ani na prodej potravin v obchodech, kde lze oddělit sekci potravin od ostatních částí, například prodeje textilu. Týká se to například takzvaných smíšených zboží.

aktualizováno 02.04.2020

Od 31. března do 12. dubna platí aktualizované Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

Určuje výjimky, za nichž je v současnosti možno přicestovat či vycestovat, a nařizuje povinnou dvoutýdenní domácí karanténu všem, kdo se vracejí ze zahraničí – bez ohledu na to, z které země.

aktualizováno 01.04.2020

V ostravské městské hromadné dopravě začnou od 1. dubna platit další omezení.

Trolejbusy budou ve všech dnech jezdit podle nedělních jízdních řádů, nepojedou tramvajová linka 10 a některé autobusové linky. Další tramvajové a autobusové linky budou mít omezený provoz.

aktualizováno 31.03.2020

Vláda opětovně prodloužila omezení volného pohybu, a to do 11. dubna.

Totéž platí i pro zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, uzavřeny zůstanou i restaurace. Dosud vše platilo do 1. dubna.

Přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly konat prezenčně nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je ale měly mít možnost organizovat i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Vyplývá to z návrhu zákona, který dnes schválila vláda. Školy by také mohly prodloužit akademický rok a mohly by studentům odpustit poplatky za příliš dlouhé studium. Předpis musí ještě posoudit Parlament.

aktualizováno 30.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření o výjimkách z uzavření obchodů.

Z něho vyplývá, že od pátku 27. 3. od 6 hodin se zákaz maloobchodního prodeje přestane vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Omezeny nebudou ani myčky automobilů.

aktualizováno 26.03. 2020

Senát beze změn schválil všechny předpisy, které již včera prošly Poslaneckou sněmovnou, a od kterých si vláda slibuje zmírnění dopadů koronavirové krize. Po podpisu prezidenta tedy začnou platit. Jde o pozastavení elektronické evidence tržeb, rozšíření ošetřovného, odpuštění části záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ a změny termínů zkoušek na středních školách.

Nejvýše ve skupinkách po dvou mohou být lidé od úterý v Česku na veřejně dostupných místech (s výjimkou členů domácnosti, při výkonu povolání, pohřbů a podnikatelské činnosti). Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které prodloužilo a rozšířilo dřívější omezení volného pohybu v Česku.

aktualizováno 25.03. 2020

Poslanecká sněmovna potvrdila stav legislativní nouze.

Ten umožní při aktuální krizi zrychlené projednávání zákonů a vládních opatření. Legislativní nouze bude platit po celou dobu nouzového stavu, který vyhlásila vláda 12. března na 30 dnů.

Vláda schválila další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ.

Vláda se rovněž zabývala problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Zájemci o tuto práci si budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Po návratu do ČR se budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.

aktualizováno 24.03. 2020

Vláda prodloužila mimořádná opatření až do 1. dubna 6:00 hodin.

I nadále tak platí omezení volného pohybu osob, uzavření restaurací, maloobchodního prodeje či provozoven služeb nebo omezená otevírací doba úřadů.

Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00.

Opatření nyní nebude platit v menších obchodech do 500 metrů čtverečních.

aktualizováno 23.03. 2020

Tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR týkající se jednotných přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek a maturit

aktualizováno 23.03. 2020

Vláda rozhodla o zpřísnění pravidel pro přeshraniční práci

Od soboty 21. března pendleři budou muset nově při překračování hranic předložit speciální, k tomu určený dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka, který při odjezdu i návratu potvrdí policie a bude sloužit k prokazování četnosti a pravidelnosti překračování hranice. Formulář bude ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na hranicích.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda schválila návrh na prodloužení vyplácení ošetřovného po dobu nouzového stavu, peníze dostanou i OSVČ

Vláda se rozhodla mimořádným návrhem zákona změnit časovou platnost vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda schválila cílený program podpory zaměstnanosti

Smyslem programu Antivirus je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda přijala opatření k vyčlenění lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19

Vláda nařídila, že všechna zařízení akutní lůžkové péče musí povinně vyčlenit kapacitu pro tyto případy. Celkem by mělo být v této fázi připraveno pro vážně nemocné pacienty v ČR 400 lůžek s ventilací a dalších 400 lůžek s kyslíkovou podporou. Vláda také vzala na vědomí mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým se až na výjimky zakazují návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a všem poskytovatelům pobytových sociálních služeb a všem odlehčovacím sociálním službám. V praxi to znamená konec výjimky pro přítomnost otců u porodů.

aktualizováno 21.03. 2020

Do Moravskoslezského kraje dorazily respirátory třídy FFP2 z Číny

Dodávka 52 302 respirátorů FFP2 je určena pro primární zdravotnickou péči, Obdrží je praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a zubaři.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda schválila zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků

Ministerstvo zdravotnictví bude dodávat hlavně páteřním nemocnicím, záchrankám a krajským hygienickým stanicím. Ministerstvo vnitra bude realizovat distribuci státním i nestátním subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv, realizovat operativně distribuci ochranných prostředků občanům České republiky, a to prostřednictvím České pošty nebo samosprávy nebo jiným způsobem.

aktualizováno 21.03. 2020

Moravskoslezský kraj spustil dobrovolnický portál Spolu to dáme

Lidé na tomto portále mohou nabízet a využívat dobrovolnickou pomoc.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda odložila spouštění přechodu na televizní standard DVB-T2 

Platí pro oblasti, kde k přechodu ještě nedošlo.

aktualizováno 21.03. 2020

Vláda změnila původně vyčleněný čas pro nakupování pro seniory

Po jednom dni vláda změnila čas nakupování speciálně vyčleněný pro seniory. Nově je pro ně vyčleněn čas mezi 7 a 9 hodinou ranní.

Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin

Zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nařídil všem cestujícím povinně nosit roušky, či si jakýmkoli způsobem zakrývat ústa a nos

V souladu s usnesením vlády hejtman nařídil všem cestujícím, kteří jezdí hromadnými dopravními prostředky, městskou hromadnou dopravou, autobusy, vlaky povinně nosit roušky, či si jakýmkoli způsobem zakrývat ústa a nos. Povinnost používat tyto ochranné prostředky ve veřejné dopravě v regionu platí do 24. března.

Vláda rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území České republiky

Zákaz volného pohybu s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest platí od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00

Vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav

Nouzový stav ČR je vyhlášený od 12. března od 14 hod. na dobu 30 dnů.