Slavnostní otevření Referátu transferu poznatků a technologií

Autor: , 14. 1. 2020

5. února od 13 hodin se v aule Ostravské univerzity představí nové pracoviště, jehož posláním je podpora uplatňování vědeckovýzkumných výsledků OU v praxi.


Zveme vás na slavnostní otevření Referátu pro transfer poznatků a technologií Ostravské univerzity.

„Srdečně zveme nejen všechny vědecké pracovníky Ostravské univerzity, ale také další zaměstnance a studenty se zájmem o vědu a výzkum na setkání, které bude slavnostním otevřením Referátu transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity. Představíme aktivity nového pracoviště a taky různé oblasti podpory, které našim vědcům a studentům budeme nabízet,“ vysvětluje prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Pavel Drozd.

Slavnostní setkání se bude konat 5. února od 13 hodin v aule Ostravské univerzity (budova B, ulice Českobratrská) v centru Ostravy a zástupci RTPT zde představí jeho chod a služby členům akademické obce.

„RTPT bude sehrávat roli prostředníka mezi firmami a výzkumníky Ostravské univerzity, kteří jsou schopni reagovat na poptávku ze strany firem, a to jak cíleně orientovaným výzkumem, tak i nabídkou hotových produktů a služeb,“ doplňuje prorektor Drozd s tím, že na slavnostním zahájení aktivit nového pracoviště bude k dispozici katalog nabízených služeb a produktů jednotlivých pracovišť OU.

V případě zájmu o účast na slavnostním zahájení se prosím registrujte předem na emailu irena.pavlova@osu.cz, a to nejpozději do 29. ledna 2020.